SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2014:1 Osteologisk analys. Brandgrav. Mesætre 86/1, Dovre kommune, Oppland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2014:2 Osteologisk analys. Brandgrav. Lystad 7/1, Ullensaker kommune, Akershus. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2014:3 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Stokke/Polland, E18 Rugtvedt-Dørdal, 2010/15462, Bamble kommune, Telemark. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2014:4 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ultuna Kunskapspark, Fornlämning 653 och 667, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. Sofia Prata. I: Hulth, H. 2014. Ultuna Kunskapspark. Boplatsytor och rituella spår. Arkeologisk undersökning i Ultuna Kunskapspark, fornlämning Uppsala 653, 665 och 667, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppland. SAU rapport 2014:10. Uppsala.

2014:5 Osteologisk analys. Obrända människoben från tidigmesolitikum. Hummervikholmen. Søgne kommune, Vest-Agder. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2014:6 Osteologisk analys. Brandgravar. Kvissle, fornlämning 131, Njurunda socken, Medelpad. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Murberget.

2014:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Vinoret, fornlämning 205, Tuna socken, Medelpad. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Murberget.

2014:8 Osteologisk analys. Brandgrav. Hässleholm Nord, fornlämning 231, Stoby socken, Skåne. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Wallin kulturlandskap och arkeologi.

2014:9 Osteologisk analys. Brandgravar och ev stolphål/brandgrav. Hässleholm Fornbacken, fornlämning 2, Hässleholm socken, Skåne. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Wallin kulturlandskap och arkeologi.

2014:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kjula, fornlämning 295 och 297, Kjula socken, Södermanland. Av Therese Ekholm. I: Guinard, M., Andersson, F., Stenbäck, N. & Ahlbeck, M. 2017. Kjulaboplatserna. Stenålder vid Kjulaåsen. Särskild arkeologisk undersökning. Kjula 295, 297, 298, 299, 315 & 316. Fastigheterna Aspestahult 1:1, Aspestahult 3:1, Kjula-Blacksta 1:5 och Kjula-Åstorp 2:1 i Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. SAU rapport 2017:16. Uppsala. Beställare: SAU.

2014:11 Osteologisk analys. Barnskelett från Enåkers kyrka. Enåkers kyrka, Enåkers socken, Uppland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Upplandsmuseet.

2014:12 Osteologisk analys. Boplats från yngre järnålder. Brända och obrända djurben. Malma, Fornlämning 490:1, Valsätra 1:9, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. SAU rapport 2014:12 O. Av Sofia Prata. I: Eklund, S & Wikborg, J. Hallar och grophus i Malma. Boplatslämningar från yngre järnålder i Uppland. Uppsala 490:1, Valsätra 1:9, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. SAU rapport 2016:15. Uppsala. Beställare: SAU.

2014:13 Osteologisk analys. Gravfält från yngre järnålder i Hägerneholm. Skelettgrav. Fornlämning Täby 73:1, fastighet Arninge 4:1, Täby socken, Täby kommun, Uppland. Länsstyrelsens diarienummer: 2013:105. Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Stockholms läns museum.

2014:14 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial från en vikingatida kokgrop. Trømborg, 162/132, Eidsberg kommune, Østfold fylke. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Østfold fylkeskommune.

2014:15 Osteologisk analys. Benmaterial från röse Jo 9.8 i Jomala på Åland, Ålands landskapsregering, Museibyrån. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Museibyrån, Åland.

2014:16 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav. Ånsöga, förundersökning (i form av schaktningsövervakning) inom del av fornlämningsområdet till fornlämningarna Eskilstuna 513:1 och 522:1, fastigheterna Östermalm 2:12, 2:13, 2:14 och 2:15, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Berg, P. 2015. Ang. förenklad rapport över arkeologisk förundersökning inom del av fornlämningsområdena till fornlämningarna Eskilstuna 213:1 och 522:1 inom fastigheterna Östermalm 2:12, 2:13, 2:14 och 2:15, Eskilstuna socken och kommun. KN-SLM14-158. Arkivrapport Nr 2015:01A. Sörmlands museum. Nyköping.

2014:17 Osteologisk analys av Gnista brandgravar. Rudolf Gustavsson. I: Hennius, A. 2016. Gnista. I: Hennius, A., Sjöling, E., Prata, S. & Gustavsson, R. 2016. Människor kring Gnistahögen- Begravningar från vendeltid, vikingatid och tidig medeltid. Särskild arkeologisk undersökning, Danmark 62:1, 127:1 & 227:1. Danmark socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2016:02, SAU rapport 2016:10. Uppsala.

2014:18 Osteologisk analys. Brandgravar och boplatslager i Östra Fyrislund, Danmarks Kumla 8:1 och 1:2, Danmarks sn, Uppland. Förundersökning inom fornlämningarna RAÄ 36:1, 39:1 och 39:2. Rudolf Gustavsson. I: Eklund, S. & Thölin, F. 2015. Östra Fyrislund. Förundersökning. Danmark 36:1, 39:1, 39:2 och 164:1: Danmarks Kumla 1:2 & 8:1, Danmarks sn, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2014:28. Uppsala.

2014:19 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hellby, Uppland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Endast Excel. I: Lucas, R. 2014. Med utsikt från Hellby. Järnåldersbebyggelse och 1700-1800-talssmedja. Arkeologisk förundersökning. Raä 383/386 samt 385, Söderhällby 1:2, Vaksala, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2014:21. Uppsala.