SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2013:1 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Schaktningskontroll P4085:1-12. Fornlämning 653, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala län, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. & Andersson, F. 2013. Förhistoriska utsnitt i Ultuna – Arkeologiska schaktningsövervakningar i samband med utbyggnaden av Campus Ultuna under åren 2009-2011. under 2009-2011. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. SAU rapport 2013:9. Uppsala.

2013:2 Osteologisk analys. Brandgrav. Schaktövervakning intill hus C4:115. P4106, fornlämning 402, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. Emma Sjöling. I: Andersson, F. 2013. En undersökt brandgrav i Ultuna. Arkeologisk schaktningsövervakning intill hus C4:115, Ultuna. Fornlämning Uppsala 402:1-2, Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2013: 2. Uppsala.

2013:3 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ö, Borgsjö socken, Medelpad. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Murberget.

2013:4 Osteologisk analys. Brandgrav. E4 Sundsvall, fornlämning 153, Njurunda socken, Medelpad. Emma Sjöling. I: George, O. & Valdimarsdóttir, I.H. 2013. Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning nr 153 inom fastigheten Njurunda Prästbol 1:1, Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Medelpad. Rapportnummer 2013:12. Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2013:5 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. E4 Sundsvall, fornlämning 837, Njurunda socken, Medelpad. Emma Sjöling. I: George, O. & Valdimarsdóttir, I.H. 2013. Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning nr 837 inom fastigheten Kvissle 5:1, Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Medelpad. Rapportnummer 2013:18. Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2013:6 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. E4 Sundsvall, fornlämning 846, Njurunda socken, Medelpad. Emma Sjöling. I: George, O. & Valdimarsdóttir, I. H. 2013. Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 846 inom fastigheten Nolby 2:3, Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Medelpad. Rapportnummer 2013:11. Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2013:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kungsgården, Gamla Uppsala, Slutundersökning, fornlämning 263:1, Uppsala socken, Uppland. Emma Sjöling. Beställare: Ljungkvist, J., Uppsala universitet & Frölund, P. & Göthberg, H. Upplandsmuseet.

2013:8 Osteologisk analys. Djur- och människobensmaterial. Fornlämning Nyköping 45, Fastigheten Stora Kungsladugården 2:1, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Norberg, L. 2013. Kilakastalen. Järnålder & Medeltid. Forskningsundersökning. Fornlämning Nyköping 45:1, Stora Kungsladugården 2:1, f d Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2013:07. Sörmlands museum. Nyköping.

2013: 9 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Kjeller gård 31 /m fl, Skedsmo kommune, Akershus (C58505), Kulturhistorisk museum, Oslo, projektnummer: 220163. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2013:10 Osteologisk analys. Brandgrav. Nånes 50/1, Bygland kommune, Aust-Agder. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2013:11 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Källstalöt, fastigheten Källstalöt 1:3, fornlämning 172 och 173, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Andersson, F. (med bidrag av Celin, U. & Sjöling, E.) 2015. Källstalöt. Aspekter av ett sörmländskt kulturlandskap i början och slutet av järnåldern. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. Fornlämningarna Torshälla 172, 173 & 174, Källstalöt 1:3 och Brunnsta 3:7, Torshälla sn, Södermanland. SAU rapport 2015:17. Uppsala.

2013:12 Osteologisk analys. Brandgravar från äldre järnålder. Gödåker, fornlämning 50, Tensta sn, Uppland. Projektnummer 5130. Sofia Prata. I: Andersson, K. 2016. Gödåker. Ett romartida centrum i Uppland. The Swedish History Museum, Studies 27. Stockholm.

2013:13 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Heddeland, 84/2, Marnardal kommune, Vest-Agder fylke. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2013:14 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Holen, 136/25, Ullensaker kommune, Akershus fylke. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2013:15 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Hystad Østre, 130/4, Sandefjord kommune, Vestfold fylke. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2013:16 Osteologisk analys. Barnskelett och djurbensmaterial från Timrå kyrka. Timrå kyrka, Timrå socken, Medelpad. Emma Sjöling. I: George, O. Arkeologisk undersaökning av Timrå medeltida kyrka samt gravhög under Timrå medeltida kyrka. Fornlämning: Raä 144 Timrå medeltida kyrka, Raä 143 gravhög. Fastighet: Timrå Prästbol 1:2 Socken: Timrå. Kommun: Timrå. Landskap: Medelpad. Rapportnummer 2014:3. Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2013:17 Osteologisk analys. Brandgrav och obrända djurben. Alnö, fornlämning 59, Alnö socken, Medelpad. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Murberget.

2013:18 Osteologisk analys. Brandgravar. Överselö, fornlämning 177 och 178, Överselö socken, Selaön, Strängnäs kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Svensson, I. 2014. Gravar på Selaön. Järnålder. Särskild undersökning. Fornlämning Överselö 177:1 & 178:1, Klahammar 1:1, Överselö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2014:06. Nyköping.

2013:19 Osteologisk analys. Brandgravar. Runsviks skola, Matfors, fornlämning 7:1, Tuna socken, Medelpad. Emma Sjöling. I: George, O. 2015. Arkeologisk kursundersökning av skadade gravar vid Runviks skola i Tuna socken. Fornlämning: Raä 7. Fastighet: Tuna Prästbod 1:7. Socken: Tuna. Kommun: Sundsvall. Landskap: Medelpad. Rapportnummer 2015:7. Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2013:20 Osteologisk analys. Brandgrav. Jørgen Bansgate 29, Grøm, 200/773, Grimstad kommune, Aust-Agder fylke. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2013:21 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Fv 33 Langsletta – Totenvikne kirke, Østre Toten, Oppland fylke. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2013:22 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kiaby 90:5, Kiaby socken, Kristianstads kommun, Skåne. Emma Sjöling. I: Bondesson Hvid, B. 2014. Arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning 2012. Kiaby 90:5, RAÄ 51 och RAÄ 99. Boplatslämningar från yngre stenålder, järnålder, vikingatid och medeltid. Kiaby socken, Kristianstads kommun i Skåne. Rapport 2014:25. CMB Uppdragsarkeologi AB. Löddeköpinge.