SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2012: 1 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Randem, 8/1, Vestby kommune, Akershus fylke. Projektnummer:204876. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2012:2 Osteologisk analys. Brandgravar. Herregårdsbekken, Eidanger Prestegård, 43/1, 404/1, Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Vestfoldprosjektet. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Sammanfattning i: Eggen, I.M. 2014. Herregårdsbekken. Graver, veifar og bosetningsspor fra bronsealder og eldre jernalder. I: Reitan, G. & Persson, P. 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiska undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2. Seinmesolitiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. UiO, Kulturhistorisk museum. Oslo.

2012:3 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hästoffergropar. Fornlämning 41, Nevishögs socken, Stanstorp 4:1 och 6:1, Staffanstorps kommun, Skåne. Emma Sjöling. I: Hulting Lindgren, C. 2012. Arkeologisk förundersökning 2011. Stanstorp 4:1 och 6:1, RAÄ 41, Nevishögs socken, Staffanstorps kommun i Skåne. CMB Uppdragsarkeologi AB Rapport 2012:31. Löddeköpinge.

2012:4 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Soltun, 39/42, Vestby kommune, Akershus fylke. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2012:5 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kvarteret Skutskepparen, fornlämning Nyköping 231, fastigheten Skutskepparen 46, Nicolai socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Mathiesen, T. & Gustafsson, P. 2012. Kvarteret Skutskepparen. Senmedeltid-Nyare tid. Fornlämning Nyköping 231:1, Skutskepparen 46, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2012:05. Sörmlands museum. Nyköping.

2012:6 Osteologisk analys. Brandgravar och boplatslämningar. Lokalitet RV 9 Krokå-Langeid, Langeid øvre, 2/1, 2, Bygland kommune, Aust-Agder fylke. Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2012:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Furuset Kirke, Furuset øvre, 110/1, Ullensaker kommune, Akershus fylke. Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2012:8 Osteologisk analys. Brandgrav och kokgropar. Skedsmovollen, 21/1, 33, Skedsmo kommune, Akershus fylke. Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2012:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Söderhällby, fornlämning 297:1, Uppsala, Uppsala sn, Projektnummer UM 42681. Sofia Prata. I: Fagerlund, D. 2012. Äldre järnåldersbebyggelse vid Söderhällby. Inför byggnation av bussdepå. Särskild arkeologisk undersökning. Raä 297, Söderhällby 1:2, Vaksala socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:04. Uppsala.

2012:10 Osteologisk analys. Brandgravar och boplatslämningar. Fornlämning 212 och 213, Ytterby socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Åberg, J. 2012. Stenklätt berg och neolitisk boplats i Ytterby. Arkeologisk förundersökning. Ytterby 212 och 213, Tega 2:5 m fl, Ytterby socken, Kungälvs kommun. Bohusläns museum. Rapport 2012:46. Uddevalla.

2012:11 Osteologisk analys. Brända och obrända ben från brandgrav/brandgravar? och boplatslämningar. Kvarnkullen FU, fornlämning 38 och Ny 1, Kungälv socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Åberg, J. 2013. Gravar, boplats och medeltida lämningar vid Kvarnkullen, Arkeologisk förundersökning, RAÄ 38, Komarken 1:1, Kungälvs socken och kommun. Bohusläns museum. Rapport 2013:12. Uddevalla.

2012:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Rom Næringsområde, Rom Vestre, 156/1, 154, Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke. Projektnummer: 430227. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2012:13 Osteologisk analys. Brandgravar. Foss 44/1, Østfold fylke. E18: Knapstad-Akershus grense. Projektnummer: 220153. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2012:14 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hovden, 2/1, Bykle kommune, Aust_Agder fylke. Projektnummer: 430191. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.