SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2008:1 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Säby 6;2, Lokal 1, Danmarks sn, Uppland. UM8246 (FU) och UM8255 (SU) samt Lokal 4, fornlämning nr 190. Ylva Bäckström. I: Hennius, A. (red.). 2012. Äldre järnålder i Danmarks socken – sex boplatser vid Säby. Särskild arkeologisk undersökning. Danmark 162, 168, 170, 180, 190 & 193, Danmarks socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2012:15. Uppsala.

2008:2 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Furulund 4:51, RAÄ 39, Kullen, Lackalänga socken, Skåne. Emma Sjöling. I: Heimer, O. 2008. Arkeologisk slutundersökning. Furulund 4:51, Kullen, RAÄ 39, Lackalänga socken, Kävlinge kommun, Skåne. Wallin kulturlandskap och arkeologi. Rapport 2008:15. Dalby.

2008:3 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Bettna RAÄ 197, Bettna 14:2 & 19:2, Bettna socken, Flens kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Svensson, I. 2015. Lötagravfälten. Järnålder. Fornlämning Bettna 197:1-2, fastigheterna Bettna 14:2 & 19:2, Bettna socken, Flens kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2015:05. Sörmlands museum. Nyköping.

2008:4 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Tumbo, RAÄ 148, Tumbo-Berga 1:3 & 1:5, Tumbo socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Norberg, L. & Svensson, I. 2009. Boplats, gravar & hålväg i Tumbo. Yngre bronsålder & järnålder. Särskild undersökning. Fornlämningarna Tumbo 13:2, 148, 32:1, 33:1-3, Berga 1:3 & 1:5, Tumbo socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2009:09. Sörmlands museum. Nyköping.

2008:5 Osteologisk analys. Brandgravar. Tanum RAÄ 539, Säm 6:1, Tanum socken, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Öbrink, M., Toreld, C., Brorsson, T. & Toreld, A. 2013. Boplatser, hällristningar och gravar vid Ridarebergets fot. Arkeologisk slutundersökning. Tanum 441, 539, 2006, 2183, 2184, Tanum Säm 6:1, Tanum socken, Tanums kommun. Bohusläns museum Rapport 2013:19. Uddevalla.

2008:6 Osteologisk analys. Brandgravar. Tumbo, RAÄ 32:1 och 33:1-3, Berga 1:3 & 1:5, Tumbo socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Norberg, L. & Svensson, I. 2009. Boplats, gravar & hålväg i Tumbo. Yngre bronsålder & järnålder. Särskild undersökning. Fornlämningarna Tumbo 13:2, 148, 32:1, 33:1-3, Berga 1:3 & 1:5, Tumbo socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2009:09. Sörmlands museum. Nyköping.

2008:7 Osteologisk analys. Brandgravar. Ödskölt RAÄ 122, Ödskölt socken, Dalsland. Emma Sjöling. I: Hernek, R. 2008. En grav vid Ödskölts moar. En stensättning från yngre bronsålder, en härd från romersk järnålder och en gränsmarkering. Arkeologisk slutundersökning. Ödskölt 122 och 123, Vången 1:43, Ödskölt socken, Bengtsfors kommun. Bohusläns museum Rapport 2008:37. Uddevalla.

2008:8 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Bälinge-Lövsta 9:18, Bälinge-Högby 1:2, Fansta 3:1 & 3:3, Bälinge socken, Uppland. UM 8203. Ylva Bäckström. I: Åberg, K. 2013. Invid Uppsalaåsens färdstråk – om järnålder vid Fansta i Bälinge socken. Särskild arkeologisk undersökning. Bälinge 431, 432 & 433, Fansta 3:1, Bälinge socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:21. Uppsala.

2008:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Morlanda, RAÄ 492, Morlanda socken, Orust, Bohuslän. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Bohusläns museum.

2008:10 Osteologisk analys. Brandgravar. Tanum RAÄ 546, Tanum socken, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Hernek, R. 2009. Nästan som en domarring. En stensättning inom gravfältet Tanum 546. Arkeologisk slutundersökning, Tanum 546, Håkebytorp 1:1, Tanums socken och kommun. Bohusläns museum. Rapport 2009:23. Uddevalla.

2008:11 Osteologisk analys. Urnegropar och brandgropar. Asklanda 4:79, fornlämning 166 och 169, Fristad socken, Borås kommun, Bohuslän, Västra Götaland. Ylva Bäckström. I: Ortman, O. 2011. Boplats och viloplats på åsen. Boplats, odlingsrösen och urnegravar från järnåldern. Arkeologisk slutundersökning och teknisk rapport. Fristad 166, 167 och 169, Asklanda 4:79, Fristads socken, Borås kommun. Bohusläns museum. Rapport 2011:3. Uddevalla.

2008:12 Att avgränsa gårdar och påvisa specialiserad djurhållning med hjälp av ben. Ylva Bäckström. I: Onsten-Molander, A. (Red.). (med bidrag av Bäckström, Y., Engström, T., Eklund, S., Hulth, H. & Lindkvist, A.) 2008. Skälby – bilden av byn växer fram. Fortsatta undersökningar av boplatslämningar från äldre järnålder. SAU rapport 2008:14. Uppsala.

2008:13 Benmaterialet. Påljungshage stenålder. Ylva Bäckström. I: Eriksson, M., Stenbäck, N. & Wikell, R. 2010. Stenålder vid Påljungshage – En sörmländsk lokal med nedslag från tidig- och mellanneolitikum. Förundersökning och särskild undersökning samt arkeologisk utredning. RAÄ 331, Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanland. SAU rapport 2010:8. Uppsala.

2008:14 Sala analysrapport. Anne Ingvarsson-Sundström, Ylva Bäckström. I: Bäckström, Y., Ingvarsson-Sundström, A. & Onsten-Molander, A. 2009. Liv och död vid Sala silvergruva. Etapp 1. Forskningsgrävning. Sala stadsförsamling, Silvergruvan 1:47, Fornlämning nr 51, Västmanlands län. SAU rapport 2009:2. Uppsala.

2008:16 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. St Peder 67, Hönebäck 1:33, Lilla Edet sn, Västergötland (Bohusläns museum projektnr. C247). Ylva Bäckström. I: Claesson, P. 2012. Bosättning vid älven. Boplatser och kokgropar i Göta älvdalen. Arkeologiska slutundersökningar. S:t Peder 66 och 67, Tunge 49, Lilla Edets kommun, Skeppslanda 70 och 237, Ale kommun. Bohusläns museum. Rapport 2012: 15. Uddevalla.

2008:17 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Skärvstenhög, Gamla Uppsala. Ylva Bäckström (endast artlista). I: Frölund, P. 2009. En skärvstenshög i Gamla Uppsala. Arkeologisk undersökning. Upplandsmuseet Rapport 2009:07. Uppsala.

2008:18 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Södra gärdet, Ultuna, Raä 555/1. Ylva Bäckström (endast artlista). I: Hulth, H. 2009. Ultuna Södra Gärdet. Kompletterande arkeologisk förundersökning. RAÄ 55:1, Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland. SAU rapport 2009:1. Uppsala.

2008:19 Osteologisk analys. Brandgrav. Para, Sånga sn, fornlämning 8:2, Sollefteå kommun, Ångermanland. Ylva Bäckström. I: George, O. 2009. Arkeologisk undersökning av den folkvandringstida graven Raä 8:2 i Sånga socken. Delrapport 2 inom projektet hotade kulturmiljöer längs Västernorrlands älvar. Fornlämning: Raä 8, Fastighet Para 1:13, Socken. Sånga, Kommun: Sollefteå, Landskap: Ångermanland. Murberget, Rapportnummer 2009:8. Härnösand.