SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2006:1 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Stormossen 1, Tierps sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Guinard, M. & Vogel, P. (red.). 2007. Stormossen. Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska skärgården. SAU Skrifter 20. Uppsala.

2006:2 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Stormossen 4, Tierps sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Guinard, M. & Vogel, P. (red.). 2007. Stormossen. Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska skärgården. SAU Skrifter 20. Uppsala.

2006:3 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Stormossen 5, Tierps sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Guinard, M. & Vogel, P. (red.). 2007. Stormossen. Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska skärgården. SAU Skrifter 20. Uppsala.

2006:4 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Stormossen 5:2, Tierps sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Guinard, M. & Vogel, P. (red.). 2007. Stormossen. Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska skärgården. SAU Skrifter 20. Uppsala.

2006:5 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Slavsta, Raä 615, kvarteret Boktryckaren, Uppsala kommun och stad, Uppland. Ylva Bäckström och Emma Sjöling. I: Fagerlund, D. & Lucas, R. (med bidrag av Matsson, Ö, Sjöling, E. och Bäckström, Y.). 2009. Slavsta – romartida bebyggelse och vikingatida kult. Arkeologisk undersökning. Arkeologisk undersökning 2005. Fornlämning 615, Kv. Boktryckaren, Årsta 64:1 och 11:233, Uppsala socken, Uppsala kommun. Upplandsmuseets rapporter 2009:01. Uppsala.

2006:6 Osteologisk analys. Brandgravar. Strömsholm 8:1, Raä 224, Kolbäcks sn, Västmanland. Emma Sjöling. I: Hallgren, A-L. 2008. äktskadade gravar vid Västerkvarn. Fem romartida brandgravar på 15 m2. Arkeologisk undersökning. RAÄ 224, Strömsholm 8:1, Kolbäcks socken, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen. Rapport 2008:72. Västerås.

2006:7 Osteologisk analys. Brandgravar. Erikslund, Raä 481 och Raä 482, Dingtuna sn, Västmanland. Emma Sjöling. I: Egebäck, A., Emanuelsson, M., Hallgren, A-L., Nordström, K. & Lihammer, A. 2008. Erikslund. Gravhägnad, gravar och skärvstenshögar. Arkeologisk särskild undersökning. RAÄ 481, 482, 626 och 627, Västerås 4:85, Dingtuna socken, Västerås stad, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen. Rapport 2008:34. Västerås.

2006:8 Osteologisk analys. Skelettgravar och boplatsmaterial. Gamla Uppsala kyrka, Gamla Uppsala sn, Uppland. UM 8122. Emma Sjöling. I: Göthberg, H. 2008. Bosättning och kyrkogård vid Gamla Uppsala kyrka. Arkeologisk undersökning. Upplansmuseets rapporter 2008:07. Uppsala.

2006:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Domarhagen 1:1, fornlämning Lilla Malma 166:1, Lilla Malma sn, Södermanland. Ylva Bäckström. I: Svensson, I. & Gustafsson, P. 2009. En stridsyxeboplats i skuggan av åsen. Neolitikum och äldre järnålder. Fornlämning Lilla Malma 166:1 & Dunker 362:1, Domarhagen 1:1 & Röl 6:1, Lilla Malma & Dunkers socknar, Flens kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Arkeologiska meddelanden 2009:08. Sörmlands museum. Nyköping.

2006:10 Osteologisk analys. Boplatsmaterial och en brandgrav. Österleden, Gränby, Vaksala sn, Uppland. UM 8190. Emma Sjöling. I: Lucas, M & Lucas, R. (med bidrag av Göthberg, H). 2013. Kring Vaksala prästgårds hage – från bronsåldersliv till vendeltidsdöd i Vaksalas centralbygd. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fornlämning 104, 113 & 322, Vaksala socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:31. Uppsala.

2006:11 Osteologisk analys. Brända ben från en högrest och boplatslämningar. Finska barnhemmet, Foss-Berg 4:1, Raä 166, Foss sn, Munkedals kommun, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Petersson, H. 2009. Byggnad under grav. Finska barnhemmets förhistoria – neolitikum, bronsålder & järnålder. Projektet Saltkällan-Håby, teknisk rapport 7 av 7, RAÄ 166, Foss-Berg 4:1, Foss socken, Munkedals kommun. Bohusläns museum. Rapport 2008:59. Uddevalla.

2006:12 Osteologisk analys. Treudd. Raä 4, Virserum sn, Småland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kalmar läns museum.

2006:13 Osteologisk analys. Flatmarksgrav med urna. Foss-Berg 3:1, fornlämning 173, A3622 ochA5790, Foss sn, Munkedals kommun, Västra Götaland, Bohuslän. Ylva Bäckström. I: Johansson, A. & Öbrink, M. 2008. Södra Saxala gravfält. Lämningar från mesolitikum till vikingatid. Projekt Saltkällan-Håby, teknisk rapport 6 av 7, Foss-Berg 3:1, Foss socken, Munkedals kommun. Bohusläns museum. Rapport 2008:19. Uddevalla.

2006:14 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Stora Malm 274 och 275, Västeråsen 1:1 och Malmåsen 1:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Ylva Bäckström. I: Gustafsson, P. 2006. Ändebol. Arkeologisk förundersökning. Mellanmesolitikum. Stora Malm 274 och 275, Västeråsen 1:1 och Malmåsen 1:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2006:13. Sörmlands museum. Nyköping.