SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2003:1 Osteologisk analys. Brandgravar från V250, Raä 142, Kolsva sn, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Egebäck, A.; Emanuelsson, M. & Wikborg, J. 2004. Ett gravfält från yngre romersk järnålder – folkvandringstid. Väg 250 Raä 105 och Raä 142. Arkeologisk undersökning. Västmanlands läns museum, Kulturmiljöavdelningen rapport A, 2004:A47. Västerås. S 52-62.

2003:2 Osteologisk analys. Brandgravar från V250, Raä 111, Kolsva sn, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Hallgren, A-L. & Wikborg, J. 2004. Ett gravfält från yngre järnålder och boplatslämningar från äldre järnålder. Väg 250 Raä 111 och Lokal 8. Arkeologisk undersökning. Västmanlands läns museum, Kulturmiljöavdelningen rapport A, 2004:A49. Västerås. S 73-83.

2003:3 Osteologisk analys. Brandgravar. Östjädra 1:12, Dingtuna sn, Västmanland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Västmanlands läns museum.

2003:4 Osteologisk analys. Brandgravar. Kumla del II, Danmarks sn, Uppland. E4. Ylva Bäckström. I: Eklund, S. 2004. Kumla, en nyupptäckt stensättning. Slutundersökning. Danmarks- Kumla 2:2, Danmarks socken, Uppland. SAU Rapport 2004:8. Uppsala. S. 17-24.

2003:5 Preliminär osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hólar i Hjaltadal, av djurbensmaterialen från andra säsongens grävningar (år 2003) i Hólar och Kolkuós i Skagafjörður på nordvästra Island. Ylva Bäckström. I: Hellqvist, M. (Red.). 2003. Fossilfynd på Hólar 2003. Rapport 2003:18. Projekt Hólarannsóknin. Högskolan Dalarna. S. 28-43.

2003:6 Artikel. Preliminär osteologisk analys. Del 2. Djurbensmaterial. Andra säsongens grävningar (år 2003) i Hólar och Kolkuós i Skagafjörður på nordvästra Island. Ylva Bäckström. I: Hellqvist, M. (Red.) 2003. Fossilfynd på Hólar 2003. Rapport 2003:18. Projekt Hólarannsóknin. Högskolan Dalarna. S. 28-43.

2003:7 Artikel. De osteologiska resultaten. Ylva Bäckström. I: En tusenårig historia. Kyrkor och gravar vid Sura gamla kyrka, från vikingatid till 1700-tal. Sura församling 2003. Surahammar. s. 31-35.