SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2001:1 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Danmarks by, fornl nr 15, Danmarks sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Göthberg, H., Qviström, L. & Åberg, K. 2002. E4. Arkeologi i Tiundaland. Undersökningar för E4 – Äldre järnålder vid Danmarks by. Raä 161, 153, Danmarks socken, Uppland. Uppsala. Upplandsmuseet rapport. Uppsala. S. 100-108.

2001:2 Osteologisk analys. Gravmaterial. Sånda, Odensvi socken, Småland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kalmar läns museum.

2001:3 Osteologisk analys. Brandgravar. Kumla del I, Danmarks sn, Uppland. E4. Ylva Bäckström. I: Persson, M., Andersson, F., Guinard, M. & Lindkvist, A. 2002. Bronsålderslämningar i Kumla. Gravar och gropar. SAU Skrifter 3. Uppsala. S. 55-63.

2001:4 Osteologisk analys. Brandgravar. Valsgärde (Raä 209), Gamla Uppsala socken, Uppland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Ann-Sofie Gräslund.

2001:5 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Kv Havren, Kalmar, Småland. Ylva Bäckström. I: Petersson, M. & Alexandersson, K. 2003. Stenålder i Kalmar – arkeologisk undersökning i kv. Havren, Djurängen. Arkeologisk undersökning, Rapport 2004:1. Kalmar läns museum. Kalmar. S. 18-19.

2001:6 Osteologisk analys. Gårdsby sn, Småland, Raä 206. Lst dnr: 220-627-98. Kompletterande analys. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Smålands museum.

2001:7 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Halltorp, Öland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kalmar läns museum.