SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2000:1 Osteologisk analys av en vikingatida grav i Dampehammar 1:62, Ryssby sn, Småland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kalmar läns museum.

2000:2 Osteologisk analys. Brända djurben. Raä 29, Gottsta 1:1, Kungsåra sn, Västmanland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Västmanlands läns museum.

2000:3 Osteologisk analys. Frövik, Raä 495, Fors socken, Södermanland. Lst dnr (220-2399-2000). Ylva Bäckström. I: Hamilton, J. Hus från vikingatid och yngre järnålder vid Frövik. Västerleden, etapp III, Södermanland, Fors socken, Lagersberg 3:1, Raä 495. RAÄ UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2001:3. Arkeologisk undersökning. Stockholm. S. 23-34.

2000:4 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Norra Gärdet, Gamla Uppsala sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Ljungkvist, J. (red). 2000. I maktens närhet. Två boplatsundersökningar i Gamla Uppsala. Raä 285, Norra Gärdet. Raä 547, Matsgården. Gamla Uppsala socken, Uppland. SAU Skrifter 1. Uppsala.

2000:5 Osteologisk analys. Skelettgrav. Roteberg, Sollentuna sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Bäckström, Y., Hulth, H. & Wikborg, J. 2001. Eldstäder och gravar i Roteberg, Sollentuna. Arkeologisk slutundersökning. SAU Skrifter 2. Uppsala.