SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

1999:1 Osteologisk analys. Brandgrop i Bollbacken, Tortuna sn, Västmanland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Västmanlands läns museum.