SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Här listar vi SAU:s osteologiska rapporter efterhand som de blir färdiga. Den första osteologiska rapporten från SAU kom i slutet av 1990-talet (SAU Rapport 1999:O) och fram till idag (2016) har nästan 300 interna och externa rapporter producerats.  Rapporterna finns i menyn till vänster. Våra osteologiska rapporter är inte nedladdningsbara men kan beställas via e-post: osteology@sau.se.

Hör av Dig om Du inte hittar den arkeologiska rapporten (i pdf-format) som respektive osteologiska analys ingår i så hjälper vi till.