SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2020:1

2020:2 Stora Forsa. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Stora Forsa 1:136, Hammar socken, Askersunds kommun, Närke, Örebro län. Lämningar L2019:3357 och L2019:3358. SAU rapport 2020:2. Ulf Celin.

2020:3 Gottsunda skola Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Gottsunda 34:2 och Ultuna 2:25, Uppsala socken och kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:3. Emelie Svenman.

2020:4 Tomta-Kolsta. Arkeologisk utredning, etapp 2 (Lämningarna L2019:4580 och L2019:4582), Arlanda 3:1 och 3:10, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2020:4. Ulf Celin.

2020:5 Rimbo-Tomta 7:1. Utredning steg 1 & 2. Fastigheten Rimbo-Tomta 7:1, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Uppland, Stockholms Län. SAU rapport 2019:5. Jonas Wikborg & Emelie Svenman.

2020:6 En arkeologisk utredning vid Rävsjöbäcken. Morgongåva 15:14, Heby kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:6. Lars Sundström.

2020:7 Långängen i Skälby. Arkeologisk utredning etapp 2. Fastigheterna Dingtuna-Olsta 3:1, Västerås 2:38 och Västerås 2:52, Västerås socken och kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2020:7. Emma Sjöling.

2020:8 Arkeologiska undersökningar längs Akallalänken. Redovisning av två arkeologiska förundersökningar och tre arkeologiska undersökningar. RAÄ Spånga 92:2, 104:1 och 378:1, Stockholm 250, 756 och 776. Fastigheterna Akalla 4:1 och Barkarby 2:2, Stockholms kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2020:8. Ulf Celin med bidrag av Peter Berg.

2020:9 Huddinge 308:2 – lämningar efter ett långväga mesolitiskt besök. Arkeologisk undersökning. L2016:932, Huddinge 308:2, Gladö 76:5, Huddinge socken och kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:9. Emelie Svenman, Lars Sundström och Michel Guinard.

2020:10 Ostlänken. Arkeologisk utredning etapp 2. Delsträcka Kyrksjön – länsgränsen. Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:10. Ulf Celin och Michel Guinard.

2020:11 Sundsviks ängar. Arkeologisk utredning. Lämningarna L2019:6242, L2019:6246, L2019:6247 och L2019:6250 Sundsör 2:1, Turinge socken, Nykvarn kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:11. Ulf Celin

2020:12 Schaktningsövervakning vid Åkers-Ekeby och Åkers-Bråtorp. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Åker 161:1 och i fornlämningsområdet till fornlämningarna Åker 44:1, 45:1, 50:1, 187:1-3, 188:1, 538:1 och 546:1, Åkers-Ekeby 1:1 och Åkers-Bråtorp 1:13, 1:20, 1:48, Strängnäs kommun, Södermanland, Södermanlands Län. SAU rapport 2020:12. Emma Sjöling.