SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2020:1

2020:2 Stora Forsa. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Stora Forsa 1:136, Hammar socken, Askersunds kommun, Närke, Örebro län. Lämningar L2019:3357 och L2019:3358. SAU rapport 2020:2. Ulf Celin.

2020:3 Gottsunda skola Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Gottsunda 34:2 och Ultuna 2:25, Uppsala socken och kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:3. Emelie Svenman.

2020:4 Tomta-Kolsta. Arkeologisk utredning, etapp 2 (Lämningarna L2019:4580 och L2019:4582), Arlanda 3:1 och 3:10, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2020:4. Ulf Celin.

2020:5 Rimbo-Tomta 7:1. Utredning steg 1 & 2. Fastigheten Rimbo-Tomta 7:1, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Uppland, Stockholms Län. SAU rapport 2019:5. Jonas Wikborg & Emelie Svenman.

2020:6 En arkeologisk utredning vid Rävsjöbäcken. Morgongåva 15:14, Heby kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:6. Lars Sundström.

2020:7 Långängen i Skälby. Arkeologisk utredning etapp 2. Fastigheterna Dingtuna-Olsta 3:1, Västerås 2:38 och Västerås 2:52, Västerås socken och kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2020:7. Emma Sjöling.

2020:8 Arkeologiska undersökningar längs Akallalänken. Redovisning av två arkeologiska förundersökningar och tre arkeologiska undersökningar. RAÄ Spånga 92:2, 104:1 och 378:1, Stockholm 250, 756 och 776. Fastigheterna Akalla 4:1 och Barkarby 2:2, Stockholms kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2020:8. Ulf Celin med bidrag av Peter Berg.

2020:9 Huddinge 308:2 – lämningar efter ett långväga mesolitiskt besök. Arkeologisk undersökning. L2016:932, Huddinge 308:2, Gladö 76:5, Huddinge socken och kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:9. Emelie Svenman, Lars Sundström och Michel Guinard.

2020:10 Ostlänken. Arkeologisk utredning etapp 2. Delsträcka Kyrksjön – länsgränsen. Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:10. Ulf Celin och Michel Guinard.

2020:11 Sundsviks ängar. Arkeologisk utredning. Lämningarna L2019:6242, L2019:6246, L2019:6247 och L2019:6250 Sundsör 2:1, Turinge socken, Nykvarn kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:11. Ulf Celin.

2020:12 Schaktningsövervakning vid Åkers-Ekeby och Åkers-Bråtorp. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Åker 161:1 och i fornlämningsområdet till fornlämningarna Åker 44:1, 45:1, 50:1, 187:1-3, 188:1, 538:1 och 546:1, Åkers-Ekeby 1:1 och Åkers-Bråtorp 1:13, 1:20, 1:48, Strängnäs kommun, Södermanland, Södermanlands Län. SAU rapport 2020:12. Emma Sjöling.

2020:15 Vattenledning Örbyhus–Österbybruk. Arkeologisk utredning, etapp 1. L2019:1804, L2019:1811, L1942:8704, L1942:9681, L1943:2639, L1943:2640, L1943:2641, L1944:6448, L1944:6517, L1944:6540, L1944:6951, L1944:7328, L1944:7341, L1944:7544, Örbyhus 1:7 m fl, Vendel, Tegelsmora och Dannemora socknar, Uppland, Tierps och Östhammars kommuner, Uppsala län. SAU rapport 2020:15. Ann Lindkvist.

2020:16 Vattenledning Alunda–Österbybruk. Arkeologisk utredning, etapp 1. L1943:4446, L1940:7549, L2019:3439, L1943:4444, L1943:3695, L1940:8796, L1940:8803, L1942:4419, L1940:805, L1940:824, L1940:920, L1942:4257, L1942:4052, L1940:2779, L1940:3500, L1942:4181, L1940:3082, L1942:4779, L1942:4499, L1942:4406, L1940:3367, L2019:3436, L1944:5918, L1939:3574, L2019:3437, L2019:3440, Films-Österby 14:1 m fl, Dannemora, Film, Morklara och Alunda socknar, Östhammars kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:16. Ann Lindkvist.

2020:17 Bjällersta. Arkeologisk utredning. Lämning L2020:1202 och L2020:1203 Fastigheterna Källstalöt 1:3, Bjällersta 1:1 och Källsta 1:1, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. SAU rapport 2020:17. Ulf Celin.

2020:18 Kalmarsand. Arkeologisk utredning etapp 1 & 2. Spånga 1:8, 2:3, Bista 1:12, 4:5, Bista soldattorp 1:1 m fl, Kalmar, Håtuna & Bro socknar, Håbo kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:18. Jonas Wikborg. Med bidrag av Jens Lindström (NMG).

2020:19 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1942:1025 (Rasbo 321:1), fastigheten Örby 5:3, Rasbo socken, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2020:19. Susanna Eklund.

2020:20 Norra Mosås. Arkeologisk utredning. Mosås 17:1, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2020:20. Michel Guinard & Lars Sundström.

2020:21

2020:22 Tomma schakt Fyrislund. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fyrislund 6:11, Uppsala stad (f d Danmarks socken), Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. Fredrik Thölin & Anneli Sundkvist

2020:23

2020:24

2020:25

2020:26

2020:27 Arkeologisk utredning vid helikopteranläggning. Arkeologisk utredning inför detaljplan vid Arlanda. Fornlämning L2016:4869. Arlanda 3:1, Lunda socken, Sigtuna kommun, Uppland, Stockholms län. Fredrik Andersson