SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2019:1 E18 Köping-Västjädra. Arkeologisk utredning etapp 1. Köpings och Munktorps socknar, Köpings kommun, Kolbäcks, Svedvis och Bergs socknar, Hallstahammar kommun, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:1. Jonas Svensson Hennius, Kerstin Westrin & Ann Lindkvist.

2019:2 Boplatsspår i Örebros utkanter. Arkeologisk utredning etapp 2 av tjugo objekt inför ny vattenledning Bettorp–Skråmsta. Fornlämning L2018:1248, Olaus Petri 3:21 m fl, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:2. Fredrik Andersson.

2019:3 Onslunda bergtäkt. Kolningsanläggning och rester efter kolarkoja funnet vid arkeologisk utredning. Onslunda 3:1 & 5:7, Tensta socken, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2019:3. Emelie Svenman, Michel Guinard och Lars Sundström.

2019:4 Barkarby cirkulationsplats. Arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna Järfälla 405:1 och 405:4, Barkarby 2:2, Järfälla kommun
Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2019:4. Ulf Celin.

2019:5 Fynd längs åsen vid Marieberg. Arkeologisk utredning inför omdragning av väg 51. Fornlämning L2019:71, L1980:7709. Rävgräva 1:22 m fl, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:5. Fredrik Andersson.

2019:6 Såsom i Mosås – En arkeologisk förundersökning med stort tidsdjup. Fornlämningarna Mosjö 45:1 och Mosjö 46:1. Fastigheterna Mosås 19:3, 21:1 och 1:70. Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:6. Ulf Celin med bidrag av Michel Guinard.

2019:7 Mötesstation Ombenning. Arkeologisk utredning etapp 1. Västervåla 17:1, 77:1-2, 327, 328, 329, 330, Fagersta 360, Ombenning 1:42, 2:3, 3:2, 3:3 m fl, Västervåla socken, Västmanland, Fagersta kommun, Västmanlands län. SAU rapport 2019:7. Ann Lindkvist.

2019:8 Mogetorp – En senmesolitisk uppehållsplats på gränsen mellan skärgård och inland. Arkeologisk förundersökning och slutundersökning. Nora 639:1, Norsebäck 2:8 & Skärmarboda 1:29, Nora & Axberg sn, Örebro & Nora kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:8. Mattias Ahlbeck, Michel Guinard & Lars Sundström med bidrag av Emelie Svenman.

2019:9 Fullerö Ekebylund. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Uppsala 754, 755, 756 och 757, Uppsala socken, Uppland, Fullerö 23:28, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2019:9. Ann Lindkvist.

2019:10 Längs med Ostkustbanan från Hille till Ljusne. Arkeologisk utredning, etapp 1. Söderala 914 och 915, Hille, Hamrånge, Skog och Söderala socknar, Gävle och Söderhamns kommuner, Gästrikland och Hälsingland, Gävleborgs län. SAU rapport 2019:10. Ann Lindkvist.

2019:11 Mycklinge 5:1. Arkeologisk utredning etapp 2. Mycklinge 5:1, Tillberga socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län
SAU rapport 2019:11. Fredrik Thölin.

2019:12 Täljö 2:8. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fastigheten Täljö 2:8, Österåkers kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2019:12, Fredrik Thölin och Kerstin Westrin,