SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2017:1

2017:2 Stavberga. Förundersökning av fyra gränsmärken och en hägnadsvall. Kjula 210, 220, 228 & 229, Objekt 1, Kjula-Åstorp 2:1, Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Emelie Svenman.

2017:3 Arkeologisk förundersökning av en boplats från yngre järnåldern vid Viggbyholms trafikplats i Täby. Täby 621, Viggbyholm 74:1, Täby sn, Täby kommun, Uppland, Stockholms län. Fredrik Thölin.

2017:4

2017:5

2017:6 Boplatslämningar vid Siggebobäck. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämningarna Tierp 1520, 1521 & 1522. Tierp 1:1, Tierp socken och kommun, Uppland, Uppsala län. Emelie Svenman.

2017:7 Krigslida. Arkeologisk förundersökning Västerhaninge 133:3, 550:1, 551:1 och 552:1, Hammars småbruk 9:1 m fl, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län. Ulf Celin.