SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2017:1

2017:2 Stavberga. Förundersökning av fyra gränsmärken och en hägnadsvall. Kjula 210, 220, 228 & 229, Objekt 1, Kjula-Åstorp 2:1, Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Emelie Svenman.

2017:3 Arkeologisk förundersökning av en boplats från yngre järnåldern vid Viggbyholms trafikplats i Täby. Täby 621, Viggbyholm 74:1, Täby sn, Täby kommun, Uppland, Stockholms län. Fredrik Thölin.

2017:4

2017:5 Sjölunda. Arkeologisk utredning vid en gropkeramisk boplats. Fornlämning Fellingsbro 291:1, Sjömo 1:21, Fellingsbro sn, Lindesbergs kn, Västmanland, Örebro län. Fredrik Andersson.

2017:6 Boplatslämningar vid Siggebobäck. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämningarna Tierp 1520, 1521 & 1522. Tierp 1:1, Tierp socken och kommun, Uppland, Uppsala län. Emelie Svenman.

2017:7 Krigslida. Arkeologisk förundersökning Västerhaninge 133:3, 550:1, 551:1 och 552:1, Hammars småbruk 9:1 m fl, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län. Ulf Celin.

2017:8 Eds allé. En yngre järnåldersboplats med grophus. Upplands Väsby. Arkeologisk undersökning av fornlämning Ed 191. Arkeologisk förundersökning av Ed 44:3 och Ed 53:1. Fornlämning Ed 191, 44:3 samt 53:1, fastighet Edsby 1:1, Eds socken, Upplands Väsby, Uppland, Stockholms län. Ulf Celin & Susanna Eklund.

2017:9

2017:10 Utredning inför nytt detaljplanområde vid Hälgsnäsudden. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hälgsnäs 1:1, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län. Kerstin Westrin.

2017:11 Utredning inför utvidgning av grustäkt i Liden. Utredning etapp 1 och 2. Fastighet Liden 1:34, Nysund socken, Degerfors kommun, Örebro län. Kerstin Westrin.

2017:12 Arkeologi inför nu cykel- och gångväg utmed väg 52. Arkeologisk utredning etapp 2. Nyköping 82:1, 240:1 och 622, Oppeby gård 1:1, 1:5, Tå 4:1 m.fl., Nyköping, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanlands län. Kerstin Westrin.

2017:13 Kolbotten och färdväg i Torphyttan. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Lindesby 1:13 m.fl., Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland, Örebro län. Kerstin Westrin & Frida Löjdström.

2017:14 Eldar i Runnaby. För- och slutundersökning av ett röjningsröse och ett härdområde från förromersk järnålder. Fornlämning Örebro 434 & 435, Eker 14:161, Örebro socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. Jonas Svensson-Hennius & Susanna Eklund.

2017:15 Jämmertuna. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Nyckelberget 1:1, Väpnaren 2, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland, Västmanlands län. Susanna Eklund.