SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2016:1 En nyupptäckt stenåldersboplats i Åviken. Arkeologisk utredning. Åviken 1:1, Askersund socken och kommun, Närke, Örebro län. Kerstin Westrin.

2016:2 Flottsund – vad-, färje- och broställe. Arkeologisk utredning, Kungshamn 1:1, 2:2, 3:1, 4:1, 5:1, Alsike socken, Uppland, Knivsta kommun, Uppsala län. Peter Berg & Ann Lindkvist.

2016:3 Den norrländska parametern. Arkeologiska undersökningar av lämningar vid Skån och Skånskogen från mellanmesolitikum till senneolitikum. Skån RAÄ 795 & Skånskogen RAÄ 797, Strömbackaskogen 2:1, Ljusdal sn, Ljusdal kn, Hälsingland, Gävleborgs län. Mattias Ahlbeck & Michel Guinard.

2016:4 Husbyborg. Arkeologisk undersökning. Fornlämning 723, Husbyborg 1:82, Uppsala stad, Uppland. Helena Hulth & Rudolf Gustavsson.

2016:5 Arkeologisk förundersökning inom fornlämning Fogdö 35:1 och i fornlämningsområde till fornlämning Fogdö 523, inom fastigheten Kungsberg 2:1, Fogdö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Peter Berg.

2016:6 Adolfsberg-Pilängen. Arkeologisk utredning och arkeologisk förundersökning. Fornlämning Örebro 430, Fastigheterna Distributören 3, Nikolai 3:270, Ånsta 20:96, 20:144, Örebro kommun, Örebro län. Michel Guinard & Lena Sundin.

2016:7 Tidigneolitikum på Köpingsåsen. Arkeologisk förundersökning, utvidgad arkeologisk förundersökning och arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning av den tidigneolitiska boplatslämningen Julita 228. Mattias Ahlbeck.

2016:8 Örsingsbo. Arkeologisk förundersökning. Örsingsbo 1:3, Västerfärnebo socken, Sala kommun, Västmanlands län. Michel Guinard & Emelie Svenman.

2016:9 Grindstugan. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Uppsala 524:1, Fastighet Kåbo 1:1, Uppsala kommun, Uppsala län. Mattias Ahlbeck.

2016:10 (UM 2016:2) Människor kring Gnistahögen. Begravningar från vendeltid, vikingatid och tidig medeltid. Andreas Hennius, Emma Sjöling & Sofia Prata. Med bidrag av: Rudolf Gustavsson, Anna Kjellström, John Ljungkvist, Jhonny Therus.

2016:11

2016:12 En rund och en fyrkantig – två gravar från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Stavby 65:1-2 samt nytillkomna lämningar, Stavby socken, Uppland, Jönninge 2:2, Uppsala kommun, Uppsala län. Ann Lindkvist.

2016:13 Överplöjda boplatslämningar i Gnesta. Arkeologisk utredning. Sigtuna-Gnesta 2:249, Frustuna socken, Gnesta kommun, Södermanland. Kerstin Westrin.

2016:14

2016:15 Hallar och grophus i Malma. Boplatslämningar från yngre järnålder i Uppland. Uppsala 490:1, Valsätra 1:9, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. Susanna Eklund & Jonas Wikborg.

2016:16 Ny kraftledning i Örby. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Brännkyrka 224:1 & 235:1; Stockholm 336, 342, 392 & 617 inom fastigheten Örby 4:1, Stockholms stad, Stockholms län. Peter Berg & Kerstin Westrin.

2016:17 Nya småhus i Slumsta. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Slumsta 1:108 och 1:109, Orkesta socken, Vallentuna kommun, Uppland, Stockholms län. Kerstin Westrin.

2016:18 Ett ledningsschakt i Akalla. Arkeologisk undersöknings i form av schaktövervakning. Spånga 94:1 & Stockholm 255, Akalla 4:1, fd Spånga socken, Stockholms kommun, Stockholms län, Uppland. Peter Berg.

2016:19 Kulturlager i Björnviken. Arkeologisk utredning etapp 2. Björnviken 2:1, Kvillinge sn, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Mattias Ahlbeck.

2016:20 Skålgropar och en skadad men mycket rik vikingatida grav vid Klahammar. Förundersökning. Överselö 183:1 & 220:1-2, Klahammar 1:1, Överselö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands landskap och län. Jonas Svensson-Hennius.

2016:21 Björnviken. Arkeologisk förundersökning av tre gravfält och en bytomt. Kvillinge 12:1, Kvillinge 68:1, Kvillinge 106:1 & Kvillinge 151, Björnviken 2:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland, Östergötlands län. Susanna Eklund.

2016:22 Utredning inför ny detaljplan i Morgongåva. Utredning etapp 1. Snesholm 1:16 och Morgongåva 15:14, Västerlövsta och Vittinge socken, Heby kommun, Uppland, Uppsala Län. Kerstin Westrin.

2016:23 Kränglan 3. En tidigneolitisk hållplats i skärgården utanför Örebro. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Örebro 436. Olaus Petri 3:84, Örebro socken & kommun, Närke, Örebro län. Fredrik Andersson. Med bidrag av Rudolf Gustavsson.

2016:24 Arkeologi inför ny cykelväg. Arkeologisk utredning etapp 1. Nyköping 82:1, 240:1, 292:1, 543:1,622 och 682. Oppeby gård 1:1 och 1:5, Tå 4:1 m fl, Nyköping socken, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanlands län. Kerstin Westrin.

2016:25 Forkarby. Antikvarisk kontroll inom fornlämningsområde för fornlämningarna Bälinge 303:1, 303:2 och 305:1, fastigheterna Forkarby 11:1 och Forkarby 2:10, Bälinge socken, Uppsala kommun, Uppsala län. Jonas Svensson-Hennius.

2016:26 Sala GC-väg. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Silvergruvan 1:48, 1:50, Sala stad, Sala, Västmanland, Västmanlands län. Ulf Celin.

2016:27 Östra Chalottendal. Utredning etapp 1 och 2. Ingarö 62:1, Gustavsberg 1:7, Mölnvik 1:1 och Tjustvik 1:1, Ingarö, Vämdö kommun, Uppland, Stockholms Län. Kerstin Westrin.