2013:1 Ostra – Viggeby – Djursta. Särskild arkeologisk utredning inför ombyggnad av elnät. Vallby, Sundby, Hammarby och Eskilstuna (tidigare Kloster) socknar, Eskilstuna kommun, Södermanland. Jonas Svensson-Hennius.

2013:2 En undersökt brandgrav i Ultuna. Arkeologisk schaktningsövervakning intill hus C4:115, Ultuna. Fornlämning Uppsala 402:1-2, Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland. Fredrik Andersson. Med bidrag av Emma Sjöling.

2013:3 utgår se 2014:4.

2013:4 Rasbo-Hov. Från bronsålderns stränder till järnålderns gärden. Särskilda arkeologiska undersökningar inför omdragningen av väg 288, Jälla – Hov. Rasbo 632, 634, 635, 659, 660, 668, 704 & 705, Hov 1:7, Uppsala kommun, Uppsala län. Fredrik Andersson, Susanna Eklund, Ann Lindkvist & Anneli Sundkvist. Med bidrag av Anneli Ekblom.

2013:5 Ultuna by – i händelsernas centrum. Boplats och rit. Bronsålder, yngre järnålder och efterreformatorisk tid i Ultuna Arkeologiska slutundersökningar Fornlämningarna Uppsala 652 och 653, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland Helena Hulth. Med bidrag av Emma Sjöling och John Ljungkvist.

2013:6 Att återvända. Arkeologi i olika skeden från Södra Gärdet i Ultuna. Arkeologiska för- och slutundersökningar. Fornlämning Uppsala 555, Ultuna 2:1, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. Helena Hulth.

2013:7 Årby Lötgården. Eldat vid gravfält. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Svedvi 192:1, Årby4:5, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland, Susanna Eklund.

2013:8 Tärna, Bännebo och Löt. Antikvarisk kontroll, Inom fastigheterna Bännebo 1:3 och 1:13, Löt 1:5, Tärna 12:1, Tärna-Aldersbo 1:5, Kumla socken i Sala kommun, Västmanland. Susanna Eklund.

2013:9 Förhistoriska utsnitt i Ultuna. Arkeologiska schaktningsövervakningar i samband med utbyggnaden av campus Ultuna under åren 2009–2011. Arkeologiska schaktningsövervakningar. Fornlämningarna Uppsala 565, 652, 653, mfl, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Helena Hulth & Fredrik Andersson.

2013:10 Gamla Uppsala – årsredogörelse år 2012. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Uppland; Uppsala socken; Gamla Uppsala 20:4, 21:39, 21:46, 21:56, 21:71, 21:78, 24:17, 26:4, 26:5, 27:1, 79:23 och Dragarbrunn 32:1; Uppsala 240:1, 284:1–2, 285:2, 547:1, 586:1, 605:1 och 606:1. Lena Beronius-Jörpeland (red) med bidrag av Jonas Wikborg, Ann Lindkvist & Olle Heimer.

2013:11 Hökåsen. Särskild arkeologisk utredning och arkeologisk förundersökning invid gravfält. Fornlämning 30:1, Alvesta 3:4, 3:5 samt del av Alvesta 3:270, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland. Jonas Svensson Hennius & Susanna Eklund.

2013:12 Ellsta. Arkeologisk utredning, Ellsta 8:1, Knutby socken, Uppsala kommun, Uppland. Ulf Celin.

2013:13 Landsberga vid Örsundsfjärden. Antikvarisk kontroll i anslutning till Biskopskulla 30:1-2, 31:1-2 och 220:1, Landsberga 1:1, Biskopskulla socken, Enköpings kommun, Uppland. Anneli Sundkvist och Jonas Svensson Hennius.

2013:14 Återbesök vid Molnby. Kompletterande arkeologisk utredning vid Molnby, stensättning, odlingsrösen och historisk husgrund. Molnby 3:1 och 1:5, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Stockholms län Uppland. Jonas Svensson Hennius.

2013:15 Vik trädgårdsstad. Utredning etapp 1 & 2. Hammarby 177:1, 216:1, 235:1, 147:1, 147:2, 210:1, 156:1, 156:2 . Vik 1:67, Vik 1:68 m fl, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Jonas Svensson Hennius & Susanna Eklund.

2013:16 Prästgården 1:1. Arkeologisk efterundersökning av en skadad stensättning samt återställande av skador på intilliggande stensättningar. Österåker 452:2-4, Prästgården 1:1, Österåkers kommun, Stockholms län, Uppland. Ulf Celin.

2013:17 Trärester i Sigridsholm. Arkeologisk förundersökning på platsen för våtmarksfynd. Sigridsholm 1:1, Lunda socken, Sigtuna kommun, Uppland, Stockholms län. Jonas Svensson Hennius.

2013:18 Kv Skepparen. Arkeologisk förunderökning, RAÄ96, Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12-1:15, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Olle Heimer & Jonas Svensson Hennius.

2013:19 Tannefors. Arkeologisk särskild utredning, etapp 1. Linköping sn (f d S:t Lars) och Vårdsberga sn, Linköpings kommun, Östergötland. Ulf Celin.

2013:20 Boplatslämningar invid Husbyborg. Arkeologisk särskild utredning, etapp 1 och 2. Husbyborg 1:82 m.fl., Uppsala stad, Uppsala, Uppland. Ulf Celin & Ann Lindkvist.