2011:1 Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom järnåldersgravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken). Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland. Jonas Svensson Hennius.

2011:3 Förhistoria i Gryt. Arkeologisk utredning och förundersökning: Historisk bytomt och diffusa spår av bosättning från äldre och yngre järnålder. Fastigheterna Gryt 1:37 & 5:10, Hovsta socken, Örebro kommun, Närke. Jonas Svensson Hennius.

2011:4 Köpsta och Fridhem, arkeologisk förundersökning inför breddning av E18. Historisk bytomt och boplatser från järnålder och senneolitikum. Fornlämning Kungsåra 228:1, Köpsta 1:1 och 2:7, Kungsåra socken, Västerås kommun, Västmanland, Jonas Svensson-Hennius.

2011:5 Lycksta Arkeologisk utredning i bygd rik på fornlämningar, Lycksta 1:15, Romfartuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Jonas Svensson-Hennius.

2011:6 Utredning i Bålbrotorp, utredning etapp 1 och 2, Bålbrotorp, Kvarnbol 1:7, Rimbo-Tomta 4:14, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Uppland, Elisabet Pettersson.

2011:7 Ultuna norr om Fågelbacken, förundersökning av järnåldersboplats i åkermark på Södra Gärdet, Ultuna 555:1, Ultuna 2:1, Uppsala stad, f d Bondkyrko sn, Uppland, Jonas Svensson-Hennius, Elisabet Pettersson.

2011:8 Ny utredning vid Molnby, särkskild arkeologisk utredning etapp 2, Molnby 3:1, Molnby 5:1, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Stockholms län, Uppland, Jonas Svensson-Hennius.

2011:9 Återigen i Gamla Uppsala. utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Uppland; Gamla Uppsala socken; Gamla Uppsala S:3, 20:1, 21:7, 21:13, 21:27, 21:44, 21:56, 21:71, 21:76, 21:78, 26:4, 26:5, 74:3, 77:3, 77:5, 77:7, 77:19 och Dragarbrunn 32:1; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 547:1, 586:1, 603:1, 604:1, 605:1, 605:2 och 682. UV Rapport 2011:95; Upplandsmuseets rapporter 201:15; SAU Rapport 2011:9. Lena Beronius Jörpeland, Hans Göthberg, John Ljungkvist, Anton Seiler och Jonas Wikborg.

2011:10 Näsbyholm en arkologisk utredning, Härad 52:1, 58:1, 70:1, 104:1, 141, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, Näsbyholm 3:39, Härads socken, Södermanlands län, Ann Lindkvist.

2011:11 Lägg och Lager i Väsby by, Antikvarisk kontroll, Kumla 76:1, 77:1 och 80:1, Kumla socken, Sala kommun, Västmanland, Anneli Sundkvist.

2011:12 Boplats, kolningslämningar och stenyxor arkeologisk utredning med anledning av ledningsomdragning mellan Hökkärr och Näsbo, Näshulta sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län, Anneli Sundkvist.

2011:13 Hägnad vid Arenberga skog, Förundersökning av stensträng och hålväg, raä 179:1, Märsta 21:29, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland, Jonas Svensson-Hennius med bidrag av Marja Erikson.

2011:14 Aktiviteter vid impediment, Boplatslämningar i åkermark. Arkeologisk utredning inför byggnation av industri- och kontorslokaler. Källstalöt 1:3;Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län, Anneli Sundkvist.