2009:01 Görla. Särskild arkeologisk utredning, Görla 7:1 m fl Frötuna socken, Norrtälje kommun. Stockholms län, Tony Engström med bidrag av Ann Lindkvist.

2009:1 Ultuna Södra Gärdet. Kompletterande arkeologisk förundersökning. RAÄ 555:1, Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland. Helena Hulth.

2009:2 Sala Gruvkyrkogård. Livet och döden vid Sala Silvergruva. Etapp 1. Särskild arkeologisk undersökning. Ylva Bäckström, Anne Ingvarsson Sundström, Anna Onsten-Molander.

2009:3 Sunnersta. Förundersökning av raä 408:1 Bondkyrko socken, Uppsala Kommun, Tony Engström.

2009:4 Röjningsrösen, boplatslämningar och gravfält i Norrtälje och Frötuna socknar, Stockholms län. Förundersökning av fornlämningar 44:1-2,24:1-2,34 och 67. Tony Engström, Kim Darmark & Marja Eriksson.

2009:5 Svartkärret 1-3. Tre mellanmesolitiska lägerplatser i Närke. Slutundersökning. RAÄ 83:1, 102, 103, Västra Via 1:4, 2:4, Vintrosa socken, Örebro län. Kim Darmark, Michel Guinard, Lars Sundström & Pierre Vogel med bidrag av Jonas Wikborg, Kjel Knutsson, Tuija Rankama och Hein Bjerck.

2009:6 Sanna – En åkerboplats med stort tidsdjup. Boplatslämningar från tidigneolitikum och äldre järnålder. Slutundersökning, raä 98, Vintrosa-Sanna 13:4, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke. Niklas Stenbäck. Med bidrag av Michel Guinard, Emma Sjöling & Ole Stilborg.

2009:7 Kvarnbacken. Särskild arkeologisk förundersökning. Kvarnbacken 1:6, Vadstena stad, Vadstena kommun, Östergötland. Marcus Eriksson.

2009:8 Götala. Särskild arkeologisk förundersökning. Götala 3:1, RAÄ 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland. Marcus Eriksson.

2009:9 Boplatslämningar och gravar i Norrtälje. Arkeologisk förundersökning av boplatslägen och gravfält. RAÄ 24:1-2, Tälje 4:45, 4:46 och Görla 8:1, Norrtälje socken och kommun, Stockholms län. Elisabet Pettersson.

2009:10 Odensvi. Särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Viby 175:1, 257, 258, Viby socken, Odensvi 5:2, 10:1, Hallsbergs kommun, Örebro län. Ann Lindkvist.

2009:11 Norslunda – en mellan- och senneolitisk fångstboplats i södra Uppland samt stensträng från järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 223 & RAÄ 207, Nosrlunda 1:14, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Uppland. Niklas Stenbäck & Pierre Vogel. Med bidrag av Elisabet Pettersson.

2009:12 Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1. Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn, Norrtälje kommun, Uppland. Emma Sjöling.

2009:13 Fullerö park. Utredning raä 175:1-3, Fullerö 21:66, 21:57, 21:49, Gamla Uppsala sn, Uppland. Ann Lindkvist.

2009:14 Högby. Åter till det romartida Linnebergsgravfältet. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 14, Högby 5:12, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Emma Sjöling.

2009:15 Hulje – förundersökning av en boplats från tidigneolitikum och äldre järnålder. RAÄ 89, Mjölby 40:5, Hulje 8:1, Skrukeby 12:5, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Niklas Stenbäck & Michel Guinard.

2009:16 En brandgrav från äldre järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 86, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Maud Emanuelsson & Jonas Wikborg.

2009:17 Odlaren. Särskild utredning. RAÄ 521 & 629. Eskilstuna kommun, Eskilstuna sn, Södermanland. Michel Guinard.