2008:1 Kol- och skärvstensgropar i Enköpingstrakten. Ekonomiska förändringar under övergången till yngre bronsålder. Arkeologiska undersökningar längs nya väg E18 mellan Enköping och Sagån. Slutundersökning av RAÄ 103/104, Enköping sn, samt RAÄ 328 och RAÄ 329, Tillinge sn. Kim Darmark & Pierre Vogel.

2008:2 Ulriksdalsfältet. Särskild utredning. Järva 2:2, Solna socken, Solna kommun, Stockholms län, Uppland. Jonas Ros.

2008:3 Rimbo-Tomta 7:1. Arkeologisk förundersökning. Rimbo-Tomta 7:1, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Stockholms län, Uppsala. Jonas Ros.

2008:4 Ulriksdalsfältet. Arkeologisk förundersökning av förhistoriska boplatslämningar. Järva 2:2, Solna socken, Solna kommun, Uppland. Tony Engström.

2008:5 Wäckare äng. Arkeologisk utredning, steg 1. Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby, Eds sn, Uppland. Ann Lindkvist.

2008:6 Ultuna By. Fördjupad arkeologisk utredning Ultuna 2:23, i anslutning till RAÄ 473:1 och 473:2 Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth med bidrag av Kristina Martinelle.

2008:7 Stockbåten i Lyttersta. Arkeologisk dokumentation och undersökning av fyndplats. Lyttersta 1:43, Vingåkers socken, Södermanland. Gunilla Larsson, Lars Sundström & Michel Guinard.

2008:8 Västra Arlandastad. Arkeologisk förundersökning. Husby-Ärlinghundra socken, Broby 1:1, Märsta 21:29, RAÄ 181, Stockholms län. Michel Guinard, Helena Hulth, Jan-Henrik Fallgren & Maja Hultman.

2008:09 Antikvarisk kontroll. Schaktningsarbete för ny infiltration i anslutning till hus C4:76 i Bäcklösa. Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling.

2008:10 Storsten-Vingelebacke, Tälje 2:45-48 m fl, Malsta socken/Norrtälje stad, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1. Av Emma Sjöling med bidrag av Ann Lindkvist.

2008:11 Solbacka Trädgård, Tälje 3:186 m fl, Norrtälje stad, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Av Emma Sjöling med bidrag av Ann Lindkvist.

2008:12 Mörby. Järnåldersboplats, historisk bytomt och skålgropslokal. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 246, 255, 459 och 473, Mörby 5:1, Turinge socken, Nykvarns kommun, Stockholms län, Södermanland. Jonas Ros, Pierre Vogel & Tony Engström.

2008:13 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Kv. Jupiter, Norrtälje socken, Norrtälje, Uppland. Jonas Ros.

2008:14 Skälby. Bilden av byn växer fram. Fortsatta undersökningar av boplatslämningar från äldre järnålder. RAÄ 865:2, 951:1 & 1020:1, Västerås 2:42, 2:50, Lundby sn, Västerås, Västmanland. Anna Onsten-Molander (red). Med bidrag av Ylva Bäckström, Tony Engström, Susanna Eklund, Helena Hulth & Ann Lindkvist.

2008:15 Arkeologisk utredning, etapp 1, Gamla Nynäs, RAÄ 321, 341, Vårfrukyrka socken, Uppland. Ann Lindkvist.

2008:16 Hammaren, Arkeologisk utredning, RAÄ 27, 218, Mariefred socken, Södermanland.  Ann Lindkvist.

2008:17 Ekilla, Arkeologisk utredning, steg 1, Ekilla 6:1, Sigtuna kommun, Husby-Ärlinghundra sn, Uppland Ann Lindkvist.

2008:18 Händelser vid hällar. Skålgropslokaler med fynd och anläggningar. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 220 och 221, Mörby 5:28 (fd 5:1), Nykvarns kommun, Turinge socken, Södermanland. Marcus Eriksson & Roger Wikell.

2008:19 Ostra Arkeologisk utredning Ostra 10:1 Eskilstuna kommun Sundby socken, Södermanland. Ann Lindkvist.

2008:20 Fulleröpark. Arkeologisk förstudie. Fullerö 21:66, 21:57 Uppsala kommun, Gamla Uppsala sn, Uppland. Kent Andersson & Ann Lindkvist.

2008:21 Boplatslämningar i Skälby. Arkeologisk förundersökning. Västerås 2:42, 2:50, 2:53, Fornlämning 261:2, 743:7, 743:8, 743:9, 865:2, 952:2 och 952:3, Västerås (Lundby socken), Västmanland. Susanna Eklund.

2008:22 Rimbo-Tomta 7:1. Kompletterande arkeologisk förundersökning. Rimbo socken, Norrtälje kommun Stockholms län Uppland. Michel Guinard & Lars Sundström.

2008:23 Vreta Bergtäkt. Arkeologisk utredning, steg 1 & 2. Herrökna 3:3, Gnesta kommun, Södermanland. Michel Guinard & Marcus Eriksson.

2008:24 Ekilla särskild arkeologisk utredning, etapp 2. Raä 4,43,45 och 230, Ekilla 6:1, Husby-Ärlinghundra sn, Sigtuna kommun, Uppland. Tony Engström med bidrag av Ann Lindkvist.

2008:25 RAÄ 171:1. En gropkeramisk lokal. Arkeologisk förundersökning Husby-Ärlinghundra sn, Ärlinghundra Häradsallmänning 2:1, Stockholms län, Michel Guinard & Lars Sundström.