2007:1 Arkeologisk utredning, etapp 1 Björnö och Östhamra, Frötuna socken, Uppland. Ann Lindkvist.

2007:2 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Rimbo-Tomta 7:1, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Stockholms län Uppland. Jonas Ros.

2007:3 Södra Gärdet. Arkeologisk förundersökning. Ultuna 2:1, Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth med bidrag av Kristina Martinelle och Marcus Eriksson.

2007:4 Tyskbacken. Arkeologisk förundersökning. Ultuna 2:23, Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth med bidrag av Kristina Martinelle.

2007:5 Antikvarisk kontroll. Schaktningsarbete inför fibernät mellan hus C4:14 och C4:190 i Ultuna 2:23, Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth med bidrag av Kristina Martinelle.

2007:6 Arkeologisk förundersökning, Tibble 8:16, RAÄ 120:1, Täby socken, Täby kommun, Uppland. Emma Sjöling.

2007:7 Antikvarisk kontroll. Schaktningsarbete för vatten och fjärrvärme till Solibros solcellsfabrik Tyskbacken. Fastighet Ultuna 2:23, Bondkyrko socken, Uppland. (Lst dnr: 431-7969-07) Helena Hulth med bidrag av Kristina Martinelle.

2007:8 Sköttvreten. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 185, Måby 2:8, Husby-Ärlinghundra socken, Stockholms län. Michel Guinard.

2007:9 Wibecks äng, Mesolitiska aktiviteter i Lilla Ramsjös närhet, brända människoben samt torplämningar. Arkeologisk förundersökning och steg 2 utredning, Raä 140, Brunkebo 1:4(1:5), Vittinge socken, Uppsala län. Michel Guinard.

2007:11 Kompletterande arkeologisk utredning, Påljungshage, RAÄ 62, 98, 352, 353 och 354, Helgona socken, Södermanland. Ann Lindkvist.