2006:1 Förundersökning. Boplatslämningar på tingslätten i Gamla Uppsala Gamla Uppsala 84:10, Raä 586:1, f.d Gamla Uppsala socken, nu Uppsala stad, Uppland. Ann Lindkvist.

2006:2 Utredning steg 1, Brunkebo 1:4 (1:5) i Vittinge socken, Heby Kommun Västmanlands län. Michel Guinard.

2006:4 Arkeologisk schaktövervakning Jupiter 15, Norrtälje kommun, Norrtälje, Uppland. Helena Victor.