2005:1 Mesolitisk boplats. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 83:1, Vintrosa socken, Örebro län. Per Falkenström, Michel Guinard & Niklas Stenbäck.

2005:2 Mesolitisk boplats Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:4, RAÄ 83:2, Vintrosa socken, Örebro län. Per Falkenström, Michel Guinard & Niklas Stenbäck.

2005:3 Mesolitisk boplats Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 83:3, Vintrosa socken, Örebro län. Per Falkenström, Michel Guinard & Niklas Stenbäck.

2005:4 Röjningsrösen och ansamlingar med röjningssten. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:6, Raä 89, Vintrosa socken, Örebro län. Camilla Forsman.

2005:5 Schaktning för anläggande av teleledning, antikvarisk kontroll. Årsta 11:53, fornlämning nr 89, Vaksala socken, Uppland. Kristina Martinelle.

2005:6 Antikvarisk kontroll för kabel och tomrör vid Fågelbacken och Vipängen/Bäcklösavägen. Ultuna. Per Falkenström och Helena Hulth (Lst dnr: 431-11913-04).

2005:7 Bebyggelse och markanvändning i Västra Via, Vintrosa socken, Närke. Ann Lindkvist.

2005:8 Antikvarisk kontroll. Schaktningsarbete för radonbrunn invid hus C4:117 i Ultuna, Fastighet: Ultuna 2:23, Bondkyrko socken, Uppland. Per Falkenström & Helena Hulth.

2005:8 Medeltida bytomt. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:6, RAÄ 69:1, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Maud Emanuelsson. Med bidrag av Emelie Schmidt Wikborg.

2005:9 Järnåldersboplats med spår av järnframställning. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:4 och2:6, RAÄ 84:1, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Niklas Groop. Med bidrag av Markus Andersson & Marcus Eriksson.

2005:10 Aktivitetsyta från medeltid och efterreformatorisk tid. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:6, RAÄ 84:2, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Maud Emanuelsson.

2005:11 Aktivitetsyta. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 84:3, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Susanna Eklund.

2005:12 Förhistorisk boplats. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Östra Via 6:2, RAÄ 85, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Elisabet Pettersson.

2005:13 Grav från äldre järnålder. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 86, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Jonas Wikborg.

2005:14  Senmedeltida avfallsgrop. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 6:2, RAÄ 87, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Maud Emanuelsson. Med bidrag av Emelie Schmidt Wikborg.

2005:15 Område med röjningsrösen och ansamlingar med röjningssten. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:4, RAÄ 88, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Ann Lindkvist.

2005:16 Område med röjningsrösen och fossil åkermark. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 90, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Ann Lindkvist.

2005:17 Utkastlager med efterreformatoriska smidesrester. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:4, RAÄ 91, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Markus Andersson.

2005:18 Utkantsaktivitet till Västa Via bytomt. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:6, RAÄ 92, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Marcus Eriksson.

2005:19 Område med röjningsrösen. Delområde Sanna. Arkeologisk förundersökning. Lilla Ulvgryt 1:1, RAÄ 97. Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Ann Lindkvist.

2005:20 Boplatsområde från äldre järnåldern. Delområde Sanna. Arkeologisk förundersökning. Vintrosa-Sanna 13:46, RAÄ 98, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Niklas Groop.

2005:21  Efterreformatorisk förundersökning. Delområde Sanna. Arkeologisk förundersökning. Vintrosa-Sanna 13:4, RAÄ 99, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Marcus Eriksson.

2005:22 Kunskapsträdgården i Ultuna. Arkeologisk förundersökning. Ultuna 2:23, Bondkyrko sn. Uppland. Helena Hulth.

2005:23 Antikvarisk kontroll. Schaktningsarbete längs Ultunaallén. Ultuna 2:1, Bondkyrko sn, Uppland. Per Falkenström och Helena Hulth.

2005:24 Utgår

2005:25 Antikvarisk kontroll med andledning av schaktningsarbete för åtgärd i samband med avlopp. Invid hus C4:115 och C4:117 i Ultuna, fastighet 2:23, Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth & Jens Lindström.  

2005:26 Antikvarisk kontroll angående antikvarisk övervakning i samband med utbyta av fjärrvärmeledning vid fornlämning 567,Hammarby kyrkogård, Ultuna 1:1, Uppsala (f d Bondkyrko sn) Uppsala kommun. Helena Hulth. Otryckt rapport.

2005:27 Antikvarisk kontroll vid schaktningsarbete inför byte av dagvattenbrunn och rörledningar. Fastighet Ultuna 2:23, hus C4:29, Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth.

2005:28 Eld och sten i skog. Arkeologiska förundersökningar av RAÄ 330 (lokal 36) och 329 (lokal 37) och 328 (lokal 39) i Tillinge sn samt RAÄ 103 och 104 (lokal 19/41) i Enköping, Uppland. Av Ann Lindkvist.