2004:1 Etableringsplats för 3 GIS-mast 87247-A. Byråinventering. Breds-Skälby 6:2, Breds socken, Uppsala län, Uppland. Marcus Eriksson & Jonas Wikborg

2004:2 Lyttersta 2. En mesolitisk lokal i Västra Vingåker. Arekologisk förundersökning. RAÄ 488, Sävstaholm 7:2. Västra Vingåker socken, Södermanland. Av Jan Apel, Per Falkenström, Michel Guinard, Mikael Nordin. Otryckt rapport.

2004:4 Etableringsplats för 3 GIS-mast 87040-C. Byråinventering. Gamla Uppsala 21:27, Gamla Uppsala socken, Uppsala län, Uppland. Marcus Eriksson.

2004:5 Schaktning för dräneringsarbeten vid Postboda 2. Antikvarisk kontroll. Östensbo 3:1, Tierps socken, Uppland. Lars Sundström.

2004:6 Grustäkt Stormossen, två senmesolitiska boplatser och ett kvartsbrott. Utredning. Frebro 1:27, Tierps socken, Uppland.  Michel Guinard.

2004:7 Trössla, efterundersökning av en grustagen trattbägarboplats i östra Södermanland. Överråda 3:1, RAÄ nr 270, Trosa- Vagnhärad socken, Södermanland. Fredrik Hallgren, med bidrag av Helena Knutsson och Ylva Bäckström.

2004:8 Kumla, en nyupptäckt stensättning. Slutundersökning. Danmarks-Kumla 2:2, Danmarks socken, Uppland. Sanna Eklund.

2004:9 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med nedgrävning av fem betongfundament i Ultuna. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:10 Ultuna. Antikvarisk kontroll angående schaktningsarbeten i fast fornlämning för belysning i Ultuna. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:11 Ultuna. Antikvarisk kontroll med anledning av schaktningsarbete för anläggning av radonbrunn. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:12 Ultuna. Antikvarisk kontroll angående borttagande av oljecistern. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:13 Ultuna. Antikvarisk kontroll angående schaktningsarbete för optokabel längs Hampus von Posts väg. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:14 Ultuna. Antikvarisk kontroll angående schaktningsarbete för värmekulvert. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:15 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete för isolering och dränering av husgrund. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:16 Ultuna. Antikvarisk kontroll angående schaktningsarbete för fjärrvärmeledning längs Veterinärvägen och Gälbovägen. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:17 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete för VA-ledningar till studentbostäder. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:18 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbeten för byte av avloppsrör utanför hus C6:3. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:19 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete för dragning av elkablar till studentbostäder i Ultuna. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:20 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete invid vägen längs fastigheterna C4:201, C4:230 och C4:206. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:21 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete för nedläggning av ny telekabel vid Ultuna vattentorn. Michel Guinard och Jens Lindström

2004:22 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete för nedläggning av bredbandskabel vid Stiftelsen Ultuna studentbostäder. Ultuna 1:17 och 2:3, Bondkyrko socken, Uppsala. Lst dnr: 220-5596-02. Helena Hulth & Jens Lindström. Helena Hulth och Jens Lindström. [OBS! Rapportnr på gamla hemsidan är 2004:24, länk går dock till Laxne!]

2004:23 Nore – boplatslämningar vid Ljusnan. Arkeologisk förundersökning. Nore 2:20 och RAÄ nr 33, Ljusdals sn, Hälsingland. Per Falkenström med bidrag av Marcus Persson och Ylva Bäckström.

2004:24 Utredning i Laxne, Gnesta kommun i Södermanlands län. I samarbete med Sörmlands läns museum. 2003. Patrik Gustafsson och Michel Guinard. [OBS! Kolla länk!]

2004:25 Tingsplatsen som arkeologiskt problem. Etapp 1: Aspa. Arkeologisk provundersökning – forskning. RAÄ 62, Aspa 2:11. Ludgo sn, Nyköpings kommun, Södermanland. Alexandra Sanmark med bidrag av Eva bergström och Kjell Persson.

2004:26 Schaktning inför uppförande av telemast samt anläggande av tillhörande tillfartsväg och elledning inom fastigheten Timmelsta 1:8. Antikvarisk kontroll. Timmelsta, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland. Maud Emanuelsson & Jonas Wikborg.