2003:1   Rastplats Buddbo. Arkeologisk förundersökning. Vaxmyra 13:1, Buddbo 1:1 och 2:1. Ärentuna socken, Uppland. Michel Guinard. Rapporten ingår i SAU Skrifter nr 8.

2003:3 Arkeologisk utredning. Lövbrunna i Täby socken och kommun, Uppland. Kajsa Willemark, Ylva Bäckström & Jan-Henrik Fallgren.

2003:4 Stenålder vid Lyttersta. Arkeologisk utredning etapp 1. Sävstaholm 7:2, Västra Vingåker socken, Södermanland. Jan Apel & Michel Guinard

2003:5 Kyrsta och Vigle. Lösfyndsinventering. Fredrik Hallgren och Jonas Wikborg. Otryckt rapport.

2003:6 Kumla. Utredning, Danmarks Kumla 2:2, Danmarks socken, Uppland. Susanna Eklund. Otryckt rapport.

2003:7 Rosendahl, Bäcklösa vattenledning. Förundersökning. SAU:s rapport 2003:7. Susanna Eklund.

2003:18   Rastplats Buddbo. Arkeologisk förundersökning. Vaxmyra 13:1, Buddbo 1:1 och 2:1. Ärentuna socken, Uppland. Michel Guinard. Otryckt rapport.

2003:19 Utredning Lilla Sunnersta, Sunnersta 51:22, Bondkyrko sn, Uppsala kommun, Uppland. (Lst dnr: 431-995-03, 220-13302-02). Helena Åqvist. Otryckt rapport.