2002:6 Brottberga 6:2, 6:3 och 6:25, Skerike sn, Västmanland. Specialregistrering av keramik. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:7  Brottberga 6:3, Skerike sn, Västmanland. Specialregistrering av keramik. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:8 Gis etablering av telemaster i Västmanlands län. Arkeologisk utredning. Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner. Jan Apel, Ylva Bäckström, Anna Gatti. Otryckt rapport.

2002:8:1 Etableringsplats för mast 88550A. Antikvarisk besiktning. Stora Almö, Västerås-Barkarö sn, Västerås kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8:2 Etableringsplats för mast 88552B. Antikvarisk besiktning. Västerås 2:110, Västerås stad, Lundby frs, Västerås kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.3 Etableringsplats för mast 88614A. Antikvarisk besiktning. Lagersberg 2:7, Rytterne sn, Västerås kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.4 Etableringsplats för mast 88634A. Antikvarisk besiktning. Tångsta 5:2, Kärrbo sn, Västerås kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.5 Etableringsplats för mast 88687A. Antikvarisk besiktning. Timmelsta 1:8, Ryttene sn, Västerås kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.6 Etableringsplats för mast 88676A. Antikvarisk besiktning. Källsta 4:1, Köpings stad, Köpings kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.7 Etableringsplats för mast 88615A. Antikvarisk besiktning. Kolbäcks prästgård 1:1, Kolbäck sn, Hallstahammar kommun, Västmanland.
Jan Apel.

2002:8.8 Etableringsplats för mast 88596B. Antikvarisk besiktning. Åsby 1:9, Skedvis n, Hallstahammar, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.9 Etableringsplats för mast 88694-B. Antikvarisk besiktning. Bro 2:1, Sevalla sn, Västerås kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.10 Etableringsplats för mast 88664A. Antikvarisk besiktning. Lycksta 1:7, Romfartuna sn, Västerås kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.11 Etableringsplats för mast 88612 A och B. Antikvarisk besiktning. Munktorp, Munktorps sn, Köpings kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.12 Etableringsplats för mast 88681 A och B. Antikvarisk besiktning. Kröcklinge-Slättängen-Björkhagen, Kolsva sn, Köpings kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.13 Etableringsplats för mast 88673A. Antikvarisk besiktning. Sticklinge, Himmeta sn, Köpings kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.14 Etableringsplats för mast 88679A. Antikvarisk besiktning. Odensvi-Barksta 1:15, Odensvi sn, Köpings kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.15 tableringsplats för mast 88683. Antikvarisk besiktning. Kölsta-Hucksta-Åva, Odensvi sn, Köpings kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.16 Etableringsplats för mast 88710A. Antikvarisk besiktning. Ängelsberg 11:1, Västervåla sn och Fagersta kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.17 Etableringsplats för mast 88607A. Antikvarisk besiktning. Meling, Västanfors sn och Fagersta kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.18 Etableringsplats för mast 88707A. Antikvarisk besiktning. Bastmora 12:34, Västanfors sn och Fagersta kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.19 Etableringsplats för mast 88713A. Antikvarisk besiktning. Bråfors, Norbergs sn och kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.20 Etableringsplats för mast 88712. Antikvarisk besiktning. Halvarsbenning, Norbergs sn och kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.21 Etableringsplats för mast 88713A. Antikvarisk besiktning. Andersbenning-Olofsfors, Bjurfors 8:1, Norbergs sn och kommun, Västmanland.Thomas Eriksson.

2002:8.23 Etableringsplats för mast 40001-A. Antikvarisk besiktning. Tuhundra Häradsallmänning S:1, Lillhärad sn, Västerås kommun, Västmanlands län. Jan Apel.

2002:8.24 Etableringsplats för mast 88703A. Antikvarisk besiktning. Prästbyn 1:9, Skinnskatteberg sn, Skinnskatteberg kommun, Västmanlands län. Jan Apel.

2002:8.25 Etableringsplats för mast 88642A. Antikvarisk besiktning. Folkhögskolan, Vätterskoga 4:2, Skinnskatteberg sn, Skinnskatteberg kommun, Västmanlands län. Jan Apel.

2002:8.26 Etableringsplats för mast 88704. Antikvarisk besiktning. Högfors 2:18, Skinnskatteberg sn, Skinnskatteberg kommun, Västmanlands län. Jan Apel.

2002:8.27 Etableringsplats för mast 88699A. Antikvarisk besiktning. Gunnilbo sn, Skinnskatteberg kommun, Västmanlands län. Jan Apel.

2002:9 Kyrsta. Kompletterande förundersökning. Ola Matthing & Jonas Wikborg.

2002:10   Norrortsleden moment 2. Förundersökning. Edsberg, Törnskogen och Häggvik fornl nr 334 och Törnskogen/Snuggtaskeberg fornl nr. 67, Sollentuna socken, Uppland. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:11 Enbacken gravfält. Kompletterande förundersökning. Årsta 11:14 och fornl nr 89, Vaksala socken, Uppland. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:12   Bråfors, Norberg sn, Västmanland. Förundersökning. Thomas Eriksson och Ing-Marie Pettersson Jensen. Otryckt rapport.

2002:13 Åsby, RAÄ 142, Kolsva sn. Specialregistering av keramik. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:14 Åsby, Lokal 8 och RAÄ 111. Specialregistering av keramik. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:15 Kolsva-torp 1:18, lokal 6, Kolsva sn, Vs. Specialregistering av keramik. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:16 Specialregistering av keramik. Lokal 46, Tensta-Forsa 3:3, Tensta sn, Uppland. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:17 Tingvalla i Valsta, Märsta.  Utredning. Del av Ekilla 6:1 m m fl Sigtuna Kommun, Husby- Ärlinghundra socken, Uppland. Helena Victor.