2001:1 Schaktarbeten i fast fornlämning för dränering invid hus C4:112 i Ultuna. Antikvarisk kontroll. Hus C4:112 i Ultuna, Bondkyrko socken, Uppsala kommun. Ylva Bäckström. Otryckt rapport.

2001:2 Groaplan samt väster om Storgården, Gamla Uppsala. Arkeologisk undersökning och antikvarisk kontroll. Fornl nr 547, Gamla Uppsala socken, Uppland. (Lst dnr 220-1977-00) Anna-Lena Hallgren. Otryckt rapport.

2001:3 Fördjupad arkeologisk utredning. Ulleråker och Rosendal, Bondkyrko socken, Uppland. (Lst dnr 220-4170-00) Michel Guinard. Otryckt rapport.

2001:4 Gälbo – Fördjupad utredning, Ultuna 2:1. P1039. Helena Hulth och Jens Lindström. (Ingår i SAU rapport 2010:3.)

2001:5 Ultuna, SLU byggnad C4:175. Antikvarisk kontroll. Ylva Bäckström. SAU:s rapport 2001:5.