2000:1 Schaktningsövervakning. Tingsslätten, fastigheterna Gamla Uppsala 21:76, 84:14, 84:19, Gamla Uppsala socken, Uppland. (Lst dnr 220-8863-99) Ylva Bäckström. Otryckt rapport.

2000:2 Schaktningsövervakning. Odinsborg, fastighhttp://www.sau.se/wp-content/uploads/2017/04/SAUrapport_2000_4.pdfet Gamla Uppsala 21:26, Gamla Uppsala socken, Uppland. (Lst dnr 220-3704-99) Ylva Bäckström & Helena Hulth. Otryckt rapport.

2000:3 Schaktningsövervakning. Ultuna, SLU byggnad C4:14, fastighet Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland. (Lst dnr 220-7247-00) Ylva Bäckström. Otryckt rapport.

2000:4 Arkeologisk utredning. Ultuna, Ulleråker och Rosendal, Uppsala stad och Bondkyrko socken, Uppland. John Ljungkvist. Med bidrag av Fredrik Hallgren, Lars Sundström, Clas Tollin och Anneli Wallgren. Otryckt rapport.

2000:5 Tillkommande antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbeten vid Odinsborg, fastighet Gamla Uppsala 21:26, Gamla Uppsala socken, Uppland. (Lst dnr 220-3704-99) Ylva Bäckström. Otryckt rapport.

2000:6 Schaktningsövervakning. Ultuna. Fastighet Ultuna 2:1, SLU byggnad C4:14, C4:128, Bondkyrko socken, Uppland. (Lst dnr 220-3228-99) Ylva Bäckström, John Ljungkvist. Otryckt rapport.

2000:7 Schaktningsövervakning. Ultuna, Ultuna platserna 1, 2, 3, 5, 6, 7, Bondkyrko socken, Uppland. (Lst dnr 220-6968-00) Michel Guinard, Fredrik Andersson. Otryckt rapport.

2000:8 Arkeologisk utredning. Gröndal och norr om Lingsbergsvägen, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Anna-Lena Hallgren. Otryckt rapport

2000:9 Schaktningsövervakning. Ultuna, Ultunaallén, Bondkyrko socken, Uppland. (Lst dnr 220-4248-00) Michel Guinard, Fredrik Andersson. Otryckt rapport.

2000:10 Antikvarisk kontroll. Förlängning av rör och fiberkabel inom fastigheten Ultuna 2:1, Södra Ultuna, Bondkyrko socken, Uppsala kommun, Uppland. (Lst dnr 220-8477-00) Jonas Wikborg. Otryckt rapport.

2000:11   Antikvarisk kontroll. Schaktning för kabel mellan fastigheten Ultuna C4:65 och C9, Bondkyrko socken, Uppsala kommun, Uppland. (Lst dnr 220-8644-00). Jonas Wikborg. Otryckt rapport.

2000:12 Antikvarisk kontroll. Schaktningsövervakning vid reparation av värmekulvert. Ultuna studenbostadsområde, Gråbovägen B 01-B 04, Bondkyrko socken, Uppsala kommun, Uppland. (Lst dnr 220-9489-00). Jonas Wikborg. Otryckt rapport.

2000:13 Odensala-Harg 5:8, Arkeologisk utredning. Michel Guinard & Jonas Wikborg. SAU:s rapport 2000:13.