1999:1 Schaktövervakning. Fastighet Gamla Uppsala 84:14, Gamla Uppsala sn, Uppland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport.

1999:2 Schaktövervakning. Fjärrvärmedragning till museum i Gamla Uppsala, Gamla Uppsala sn, Uppland. John Ljungkvist. Otryckt rapport.

1999:3 Schaktövervakning. Dragning av telekabel till museum i Gamla Uppsala, Gamla Uppsala sn, Uppland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport.

1999:4 Antikvarisk kontroll. Byggnad C4:17, Ultuna, Bondkyrko socken, Uppland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport.