SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Arkeologiska Rapporter

Här finner du SAUs rapporter från alla de uppdrag vi har haft genom åren. Rapporterna är sorterade årsvis och listorna fylls på efter hand. Flertalet rapporter fram till och med 2012 är nedladdningsbara som pdf:er. Från 2013 och framåt finns samtliga våra rapporter på Riksantikvarieämbetets öppna arkiv SAMLA.

Om du vill beställa tryckta rapporter och skrifter (mot kostnad för porto), kontakta: post@sau.se