SAU:s rapporter och publikationer

Våra publikationer

Här hittar Du alla rapporter och övriga skrifter som SAU publicerat från 2012 och bakåt. De flesta går att ladda ner kostnadsfritt som pdf-filer. Från och med 2013 finns alla våra rapporter på SAMLA.

Om Du vill beställa tryckta rapporter och skrifter mot portokostnad, kontakta SAU: post@sau.se.

 

SAU:s bokmärke med tidsaxel

När fanns Yoldiahavet, när inleddes yngre bronsåldern och när var det folkvandringstid!?
Med SAUs dubbelsidiga bokmärke tappar Du inte bort Dig i den kronologiska djungeln. 

SAU Bokmarke webb

På ena sidan av bokmärket relaterar vi Sveriges förhistoriska tidsåldrar till skeenden i omvärlden som i olika mån kom att påverka människorna i Skandinavien. På vänster sida syns fynd som SAU grävt upp under årens lopp. Nedanför kan man se vad de olika bilderna betyder och i vilka rapporter man kan hitta dem. 10 000 års förhistoria kan inte med lätthet klämmas in på ett bokmärke, men det kan ge en fingervisning om de tidsdjup vi har att göra med.

Bokmärket ingår vid köp av rapport. Kontakta SAU på post@sau.se.

Notera: Tidsperiodernas början/slut anges i enlighet med allmänt förekommande praxis. Det finns dock olika åsikter beroende på hur dessa övergångar definieras och de har även under årens lopp justerats genom bättre 14C-dateringar. Många forskare idag anser exempelvis att vikingatidens början snarare bör anges till ca 750/760 e Kr och senneolitikums början anges ibland i äldre litteratur till 2200 f Kr. De arkeologiska kulturer som anges på baksidan gäller för södra Sverige (Skåne t o m Mälardalen), där SAU har varit mest verksam. I Norrland förekommer delvis andra arkeologiska kulturer och kronologiska gränser (kamkeramisk kultur, skifferkultur mm). Bokmarke_SAU_key