SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Vikingatida bronslänk

En fin vikingatida länk, bestående av flätade bronstrådar, har i tusen år legat och lurat i en säregen grop vid Eds allé.Bronslänken kan kanske kopplas till spännet som du ser längre ner på sidan.

I plan tolkades gropen som ett grophus, men längre ner visade den sig vara cirkulär med en rund, plan botten.

Bronslänken kan kanske kopplas till spännet som du ser längre ner på sidan.

I nuläget är det ovisst vad det kan vara för anläggning. Länken hör i alla fall troligtvis ihop med likarmat spänne, som hittades strax intill i samma grop. Möjligen finns det även rester av textil runt länken!

Med det likarmade spännet kunde man fästa en schal på bröstet.

Med det likarmade spännet kunde man fästa en schal på bröstet.