SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Valsätras Vikingar

Nu har vi snart banat av hela ytan i Malma och börja ana vad vi står inför . Vi har precis som förväntat hittat drygt 1000 anläggningar. Än så länge har vi kunnat identifiera 8  långhus. Och fler lär det bli när vi lyckats tyda myllret av mörka fläckar i marken.  Uppe på platån närmast Malma gård ligger anläggningarna mycket tätt och här har det legat hus på ungefär samma ställe i flera generationer. Vi kan se på stolphålen att de är av väldigt olika karaktär, vissa är djupa och stenskodda andra väldigt grunda.

Mälardalens största koncentration av grophus….?

Det som inte var förväntat – men väldigt roligt- är att vi hittat 10 grophus på platsen.Grophus är en form av små hus med nedsänkt golv som förekommer i yngre järnålder.  Grophusen har förmodligen använts som förrådshus eller arbetsbodar där man ägnat sig åt olika hantverkssysslor. Ibland kanske de fungerat som enkla bostäder. De flesta grophusen i Malma  är rektangulära och det verkar som om flera har någon form av ugn eller eldsstad i ena hörnet. Denna typ av grophus brukar dateras till vikingatid. En stor del av fyndmaterialet i Malma kan också dateras till vendel – och vikingatid. Detta berättar vi mer om på nästa gång…..


Som ni ser på bilden så har vi  börjat gräva i ett av grophusen och hittar här hål efter mindre pinnar som burit upp taket, keramik och delar av en vävtyngd. I ena hörnet ligger en stensatt ugn eller eldstad.

Ni missar väl inte visningen av Malma som går av stapeln 28 september klockan 18:00 (såklart gratis!!!)