SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Utställning om Gnistahögen

Äntligen! På fredag 8/5 kl 15 öppnar utställningen Guld och GranaterUpplandsmuseet.

Utställningen fokuserar helt på fynden från den stora gravhögen som undersöktes 2013 vid Gnista. Fynden är små och utställningen likaså men det känns ändå roligt och viktig att kunna visa föremålen i konserverat skick, Max Jahrehorn har gjort ett mycket bra jobb.

bild-13

Beslag

Arbetet har legat nere ett tag i väntan på de sista analyssvaren av isotoper på skeletten men rapporten beräknas vara klart till sommaren. Alla dateringar finns, osteologin är klar på såväl de brända benen som skeletten, kombinationsanalyser från högfyllningen har avrapporterats, makrofossiler och vedarter analyserade och fynden konserverade.

spelbricka

Spelbricka

Delar av resultaten har redan redovisats på bloggen och i andra forum men kommer en gång till här: Den gravlagda individen i den stora högen var med stor sannolikhet en vuxen man. Med sig på gravbålet hade han fått med sig fått med sig två hästar, fem hundar, fem grisar, två får, en ko, duvhök, pilgrimsfalk och berguv. Dessutom var spelbrickorna gjorda av valben.

Utställningen pågår under hela sommaren, åtminstone fram till Kulturnatten i höst. Titta gärna förbi!

Lite längre fram kommer vi dessutom hålla ett par föreläsningar om undersökningsresultaten. Vi återkommer med datum och titlar.

Högen i genomskärning. Foto: Upplandsmuseet

Högen i genomskärning. Foto: Upplandsmuseet