SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skolklasser på besök

Under förra veckan hade vi besök av 12 olika skolklasser. Eleverna som gick i årskurserna 2 till 7 fick lära sig om livet på vikingatiden samt lite om hur arkeologerna arbetar. Nyfikenheten hos eleverna var stor och det ställdes många kluriga frågor.