SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skärvor och kärl i Kelthögen

För drygt 1000 år sedan placerades ett antal urnor i Kelthögen i Alunda. Nu har vi hittat en del av dem, både i form av skärvor och hela kärl.

Efter att keramikexperten Torbjörn Björnsson (Keramiska Studier i Höganäs) tagit sig en första titt på skärvorna, kan han se att kärlen har kopplingar till andra sidan Östersjön.

Den första skärvan är vackert dekorerad likt importerad keramik, men eftersom godset är så pass grovt är det troligen tillverkat i östra Sverige. Liknande dekor har noterats i bl.a. estniska sammanhang. Dateringen är sannolikt vikingatid, från någon gång mellan senare delen av 700-talet och fram till kanske mitten av 900-talet.

En skärva med slavisk dekor

En dekorerad skärva av något oklart ursprung.

Den andra skärvan är från 800 – 900-talet och har en form som avviker markant från skandinavisk keramik. Troligen är det ett finno-ugriskt kärl tillverkat i södra Finland eller eventuellt i norra Baltikum.

Ett exempel på finno-ugrisk keramik.

Ännu en dekorerad skärva; ett exempel på finno-ugrisk keramik.

Dessa båda kärl hittades in situ när ett av brandlagren i Kelthögen undersöktes. Godset är mycket tunt, men kärlen kunde ändå tas upp i preparat för vidare undersökning. Bägge kärlen innehåller brända ben.

Dessa båda kärl hittades in situ när ett av brandlagren i Kelthögen undersöktes. Godset är mycket tunt, men kärlen kunde ändå tas upp i preparat för vidare undersökning. Bägge kärlen innehåller brända ben.

Gravurnor in situ i ett av Kelthögens brandlager.

För att ta reda på var keramiken är tillverkad kommer utvalda skärvor genom Torbjörn Brorsons försorg att ICP-analyseras. En ICP-analys (Inductively Coupled Plasma) är en kemisk analys som syftar till att identifiera ett stort antal grundämnen (spårämnen, ovanliga jordartsmetaller etc). Via skärvornas kemiska sammansättning kan materialets geografiska ursprung bestämmas. Detta kräver dock referensmaterial från andra platser, både från Skandinavien och från andra länder runt Östersjön.