SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Silvermynt från Eds allé

Ett halvt silvermynt från vikingatiden, funnet vid boplatsen vid Eds allé, har dragit våra blickar till sig. För kanske kan det vara ett sällsynt mynt från Marocko! Än har ingen myntexpert hunnit titta på det, så vi vet verkligen ingenting säkert. Men om man tittar på fig. 23 (s 16) i den här rapporten, (den bild som visar åtsidan) så verkar det finnas ett liknande mynt från en stor silverskatt funnen i Sundveda mellan Märsta och Sigtuna. Den skatten kan tidigast ha grävts ner vid mitten av 800-talet, eftersom yngsta myntet är präglat 843/844 e. Kr.

Silvermyntet från Eds allé. På vilka vägar har det kommit hit? Och varifrån?

Silvermyntet från Eds allé. På vilka vägar har det kommit hit? Och varifrån? 

Sundvedaskatten har i sin tur stora likheter med en stor silverskatt som hittades redan 1827 i Hammarby socken i Upplands-Väsby. Väsbyskatten påträffades ungefär en mil sydost om Sundveda och bara några kilometer från Eds allé. Skatten innehöll minst 490 mynt och vägde cirka 900 gram. Det yngsta myntet från denna skatt är från 833, så tidigare än så kan den inte ha grävts ner i marken.

I både Sundvedaskatten och Väsbyskatten har man hittat så kallade nordafrikanska imitationer, som är mycket sällsynta. Och nu undrar vi förstås om även vårt mynt hör till den gruppen. I så fall blir vårt halva mynt en hel sensation!

Myntet är halvt, vilket inte är ovanligt i vikingatida skatter.

Myntet är halvt, vilket inte är ovanligt i vikingatida skatter.