SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

In search of the lost church!

Åter i Björklinge

Nu är vi tillbaka i Björklinge igen! Hösten 2014 grävdes skelettrester upp i ett dike omkring 150 meter söder om Björklinge kyrka. Man misstänkte att det rörde sig om människoskelett, vilket bekräftades av SAU:s osteologer (benexperter). Det visade sig att skeletten kom från gamla gravar. Två benbitar har 14C-daterats till mitten av 1200-talet. Det innebär att gravarna sannolikt är äldre än den befintliga kyrkan i Björklinge, som antas vara byggd omkring år 1300.

IMG_7491

Andreas Viberg genomkorsar åkern med markradarn. Foto: Jonas Wikborg.

Vår nyfikenhet väcktes och vi startade ett forskningsprojekt som bland annat syftar till att belysa följande frågeställningar:
• Hur stor är gravplatsen?
• Har gravplatsen varit inhägnad?
• Har det funnits en kyrkobyggnad i anslutning till gravarna?

Bild1Utifrån tidigare fynd av skelett samt topografiska förhållanden har vi en hypotes om den medeltida begravningsplatsens ungefärliga utbredning (vit linje) väster om gamla E4:an. Foto: Jonas Wikborg.

Tack vare anslag från SAU:s forskningsfond har vi nu kunnat genomföra en markradarundersökning av ett stycke av den aktuella åkern. Undersökningen har också möjliggjorts av tillmötesgående markägare och arrendator.
Idag, den 8/9 2015, kom Andreas Viberg från arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet och lastade av sin markradar. Systematiskt har ett ca 75 x 35 meter stort område undersökts med apparaten. Väderleksförhållandena var optimala och humöret på topp. Informationen från markradarn skall nu tankas över och bearbetas i en dator. Vi håller tummarna för att insatsen skall ge ett intressant resultat.

Bild2