SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

SAUs vetenskapliga pris 2015

SAU:s vetenskapliga pris 2015

Går till Jan Storå, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet; ”för hans framstående forskning som osteolog och arkeolog samt för hans banbrytande arbete med att överbrygga klyftan mellan arkeologi och osteologi, så väl inom forskning som inom universitetsutbildningen.”

Årets muntra pristagare: Jan Storå

Årets muntra pristagare: Jan Storå

Jan Storå mottar SAUs vetenskapliga pris av prof em Bo Gräslund.

Jan Storå mottar SAUs vetenskapliga pris av prof em Bo Gräslund.

I glada osteologers sällskap! Grattis!

I glada osteologers sällskap! Grattis!