SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Reportage från Skån

I förra veckan avslutades fältundersökningen av de mesolitiska boplatserna Skån och Skånskogen i Hälsingland. Det var en kamp mot klockan in i det sista, med en del snöblandat regn och frost om morgonen, men det gick vägen. Resultatet har blivit över förväntan med mycket fint stenmaterial och ovanligt mycket brända djurben för att vara stenålderslokaler. En av de sista dagarna var även elever från Svågadalens skola på besök för att få se på föremålen och höra mer om stenålderns bosättare i trakten.

Ljusdalsposten gjorde ytterligare ett inslag med arkeologerna, denna gång även med video som kan ses nedan. Text och bildspel finns på webtidningen.

Under vintern kommer rapportarbetet inledas, men det dröjer lite med med resultat eftersom benen ska artbestämmas av en osteolog här på SAU och organiskt material ska skickas på C14-datering.