SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

På spaning efter den sten som flytt

Efter att ha beskådat det stora gravfältet vid Uppsala högar på avstånd under flera veckor gav vi oss idag över den stora slätten för att ta oss en närmare titt på hur det såg ut i den allra sydligaste delen dit vår groprad pekar. Det kändes som att närma sig den hemlighetsfulla ön!

Vår groprad är ”pipan” på det pistolformade område som sedan 1996 utgör fornlämning Uppsala 603:1. I femton år har den legat där och ”siktat” utan att vi förstått vad det var. Utsnitt ur Fornminnesregistret.

Så hade vi då kommit till andra sidan och vad fick vi se? Precis i förlängningen på vår groprad snubblade vi över två hålvägar i sydöstra kanten av gravfältet! Foto från söder. I bakgrunden anas Gamla Uppsala kyrka. Foto: Jonas Wikborg, SAU.

Vem kan ha tagit “våra” bautastenar…?

I kyrkväggen finns en del intressanta stenar! (Foto: Ann Lindkvist, SAU)

Vi har drabbats av en yrkesskada – vi ser numera resta stenar nästan överallt! Foto: Jonas Wikborg, SAU.

Kolla in på UV-bloggen också och se en härlig bild på hela OKB-gänget från UV Mitt, Upplandsmuseet och SAU i en vikingabåt! Vissa av er känner kanske även till namnet på den person som råkade passera dom och blev ombedd att ta gruppfotot…

Det har blivit en del inslag i media nu i veckan:

P4 Uppland var ute och gjorde reportage också