SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Osteologi i fält

”Naturvitenskap i felt – metodikk – muligheter – begrensninger”

Den sista mars var SAUs osteologiavdelning inbjuden till en konferens om naturvetenskapliga analyser anordnad av Kulturhistorisk museum i Oslo. Syftet var att diskutera de naturvetenskapliga metodernas begränsningar och möjligheter inom fältarkeologin.  Presentationerna omfattade diverse naturvetenskapliga analysmetoder (makrofossil, pollen, markradar, magnetometer, C14- och OSL-datering). Jag och Niklas Stenbäck berättade om hur vi arbetar på SAU med osteologin som en integrerad och självklar del av arkeologin (se pp-presentationen nedan). Åhörarna utgjordes av representanter från Fylkeskommunerna, Riksantikvarien och Kulturhistorisk museum.

Om ni vill se presentationen i lite större version och även ladda ned den så är det bara att klicka på länken ovanför den, vilket leder er vidare till vår sida på SlideShare