SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Osteologen visar på Gamla Uppsala museum

På lördag och söndag kommer Sofia Prata att finnas på plats ute på Gamla Uppsala museum för att berätta om vad en osteolog gör egentligen för besökarna. Osteologi är alltså läran om benen och de som utbildas i detta hjälper arkeologerna genom att artbestämma djurben och studera mänskliga lämningar.

Sofia Prata förbereder lite bilder att visa upp för frågvisa. 

 

 

 

 

 

De flesta vet säkert att det går att bestämma kön och ålder på människoben, men vet ni hur? Och vet ni hur mycket mer det finns att se och upptäcka på benen, som hälsa, uppväxtsvillkor, levnadsbetingelser, arbetssysslor, skador mm? Vad tittar en osteolog på för att göra dessa bedömningar? Och hur kan de se skillnad på rådjur och får, häst och ko, på bara några små fragment egentligen? Och kan man säga nåt egentligen om brända ben? Sofia kommer att berätta om detta och mer på plats på museet och hon har även med sig en del ben att visa på. Det är ingen föreläsning, utan bara att komma förbi och prata och fundera högt. Barn är speciellt välkomna.

Plats: Gamla Uppsala Museum

Datum: 20-21 april

Tid: kl 14-15.30