SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

När havet nådde Heby

Under hösten har SAU slutundersökt mesolitiska lokaler längs med Dalkarlsåsen, norr om Heby i Uppland. Anledningen är att riksväg 56 ska dras om och få en säkrare sträckning. Idag är området en bra bit in i Uppland och omgivet av barr- och lövskogar, men under mesolitikum var åsen en ö ute i kustbandet. Preliminärt är lokalerna daterade till mellan 7000-5000 f.Kr. utifrån sin höjd över havet. Vi får se om vi hittar organiskt material som kan ge oss en närmare absolut datering, men bevaringsgraden är inte den bästa i de sandiga jordarna.

Rest av en handtagskärna i kvarts, hittad på Huddunge 222. Foto: Michel Guinard

Kvartsavslag från Västerlövsta. Foto: Kerstin Westrin

Främst är det tre lokaler som gett mycket fina resultat vid utgrävningarna, en i Huddunge socken och två i Västerlövsta socken. I första hand hittar vi slagen kvarts, men även tuff, grönsten, hälleflinta och skiffer har påträffats. Ett par av lokalerna är ganska små och kan representera tidsmässigt begränsade aktiviteter. Den tredje är lite större med fynd i olika lägen nedför en sluttning, vilket skulle kunna komma sig av att man återvänt efter hand som landet höjt sig ur havet.

Mer detaljerade beskrivningar av platserna kommer senare i höst när alla har hunnit komma in från fält och registreringen av stenmaterialet är klart. Till dess får ni nöja er med lite fina bilder.

Del av redskap tillverkad i skiffer, eggen är slipad. Foto: Roger Wikell

Det vackra höstvädret har varit mycket uppskattat

Länsantikvarie Agneta Åkerlund och Ann Luthander från Länsstyrelsen på platsbesök. Fredrik Andersson, Niklas Stenbäck och Michel Guinard visar upp lokalerna. Foto: Åsa Larsson

Niklas och Michel visar Agneta och Ann en del av det mesolitiska stenmaterialet. Foto: Åsa Larsson

Kerstin Westrin ordnar fyndpåsar, men räven är mest intresserad av fallfrukten. Foto: Åsa Larsson