SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Mörkret sänker sig över Malma…

I onsdags gjorde vi de sista grävinsatserna ute i Malma. Sedan två dagar tillbaka sitter vi nu inne och registrerar och organiserar våra ritningar och fynd.  Med tanke på de två senaste dygnens väder känns det som att vi avslutade fältarbetet i rättan tid! Den sista dagen på plats finrensade vi de undersökta grophusen och tog fantastiska lodfotografier av dem! Håll utkik efter dem här på bloggen.

Kan man ha strålkastare på grävmaskinen kan man väl ha det på arkeologerna också?

Kan man ha strålkastare på grävmaskinen kan man väl ha det på arkeologerna också?

Ända in i det sista gjordes fina fynd.  Bland annat fler vävtyngder och sländtrissor – några av grophusen måste utifrån fyndmaterialet karaktäriseras som vävstugor. Den vackert dekorerade sländtrissan som vi lade ut en bild på för några dagar sedan har vi gått och sneglat och funderat på. Slitage och dekor på undersidan vittnar om att det tillverkats av material från något annat föremål. Varför finns det små hål på undersidan, och varför sitter det små järntenar instuckna i två av dem? Vad är det för märklig ornamentik i mitten som delvis har förstörts när hålet till sländtrissan borrades? Är det runor eller är det samisk dekor? Skulle det kunna vara en gjutform? De inristade linjerna som leder in till den centrala ornamentiken skulle kunna vara själva gjutkanalen, men kan man gjuta i formar av horn? Hur mycket värme skulle en sådan kunna tåla? Möjligen skulle det fungera med tenn som har en relativt låg smältpunkt. Hursomhelst verkar ju området i och omkring ornamentiken vara påverkad av någonting – värme? De två små metallstiften skulle vara utmärkta för att få perfekt passning med den andra gjutformshalvan där det bör ha funnits motsvarande hål.

Undersidan av den dekorerade sländtrissan.

Undersidan av den dekorerade sländtrissan.