SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Midsommarläsning om Eds allé

Ett par tidningar har skrivit om vår utgrävning vid Eds allé. Här och på sidan 6 här kan du läsa om oss!

Glad midsommar!

 

Sanna Eklund undersöker boplatsen. Bakom henne skymtar Edssjön.Sanna Eklund undersöker boplatsen. Bakom henne skymtar Edssjön.