SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Malsten i stolphålet

Nu har vi hittat en malsten i ett stolphål, som hör till ett av husen vid Eds allé. I stolphålet har det en gång stått en stolpe, som tillsammans med andra stolpar burit upp taket. Malstenen är ett förarbete och har sannolikt gått sönder när man tillverkade den. Sedan har den använts som skoning, för att stötta stolpen.

En malsten dök upp i ett av stolphålen vid Eds allé.

En malsten dök upp i ett av stolphålen vid Eds allé.

En alternativ tolkning är att malstenen lagt ner som ett husoffer. Under vikingatiden var det nämligen inte ovanligt att man lade ner djurben och annat som skulle bringa lycka i hemmet.

Nu letar vi efter de andra stolphålen som hör till huset, så att vi får en bild av själva huskonstruktionen.

Så här såg forntida malkvarnar ut. Tänk dig att en pinne sticker upp i den övre malstenen, som gör så att stenen kan rotera mot den undre.

Så här såg forntida malkvarnar ut. Tänk dig att en pinne sticker upp i den övre malstenen, som gör så att stenen kan rotera mot den undre.