SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Gravurnor i Ultuna

Rapportarbetet från Stora logen i Ultuna fortskrider. Fynd kommer tillbaka från konservering, trasiga keramikkärl blir hela igen och osteologerna har gått i närkamp med det stora benmaterialet. I tre av brandgravarna fanns keramikkärl som troligen ställts ned i helt skick. Övriga gravar innehöll mer fragmenterad keramik. En grav rymde hela tre keramikkärl vilka stod i brandlagret. Krukorna innehöll ben och det fanns även benkoncentrationer runt omkring dem. I brandlagret låg även pärlor av glas, kalksten och brons samt järn- och bronsföremål. En av krukorna har varit möjlig att rekonstruera medan de båda andra är ofullständigt bevarade. Krukan är tillverkad av tunt gods med en höjd av 10 cm och en mynningsdiameter på 12 cm. Nu återstår att se hur många två- och fyrbenta individer som lades i och bredvid krukorna då graven ställdes i ordning.

Nyss framgrävd gravurna från Ultuna.

Rekonstruerad gravurna.