SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Gjutform av horn?

Den vackert dekorerade sländtrissan som vi lade ut en bild på för några dagar sedan har jag funderat mycket över. Slitage och dekor på undersidan vittnar om att det tillverkats av material från något annat föremål. Varför finns det små hål på undersidan, och varför sitter det små järntenar instuckna i två av dem? Vad är det för märklig ornamentik i mitten som delvis har förstörts när hålet till sländtrissan borrades?
Kan det vara ena halvan av en gjutform? De inristade linjerna som leder in till den centrala ornamentiken skulle kunna vara själva gjutkanalen, men kan man gjuta i formar av horn? Hur mycket värme skulle en sådan kunna tåla? Möjligen skulle det fungera med tenn som har en relativt låg smältpunkt. Hursomhelst verkar ju området i och omkring ornamentiken vara påverkad av någonting – värme? De två små metallstiften skulle vara utmärkta för att få perfekt passning med den andra gjutformshalvan där det bör ha funnits motsvarande hål. Förmodligen har det suttit metallstift även i de andra tre hålen.

De fem små borrade hålen, varav två har små järntenar sitter grupperade på ett sådant sätt att de inte stör den förmodade gjutkanalen vilken således skulle kunna vara samtida med dessa. Detta skulle antyda att ”gjutkanalen” och de fem små hålen inte är något sekundärt ingrepp utan hör ihop med det dekorerade området i föremålets mitt som sedermera har genomborrats.

Är sländtrissan tillverkad av en omarbetad gjutform?