SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Först till kvarn!

… och sedan till ugn. När Fredda skulle ta bort bottenplattan i ugnen i ett av grophusen visade det sig att den utgjordes av en trasig, återanvänd kvarnsten från en vridkvarn! Man ser tydligt en del av det koniska borrade hålet.

En del av en kvarnsten. Till höger ses en del av det borrade hålet.

Dagens mest oväntade fynd var en lansspets av järn som hittades i ett av de berömda grophusen.

Lansspets av järn.