SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Ett besök på Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL)

I fredags besökte undertecknad Sven Isaksson vid Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) i Stockholm. Syftet var att lämna några åländska keramikskärvor från bronsåldern för lipidanalys. Genom denna analysmetod kan man undersöka vad keramikkärlen har innehållit och använts till, d v s vad för slags mat som har tillagats i dem. Det vi undrar över ifråga om just de här kärlen är framför allt om vi kan hitta spår efter mjölkprodukter, d v s om man har haft mjölkboskap på Åland under bronsåldern. Resultatet av undersökningen och själva analysmetoden kommer att presenteras i Ålands museums nya basutställning som är under uppbyggnad. Studien är också en del i ett större keramikprojekt som genomförs tillsammans med Torbjörn Brorsson, KKS, och Jenni Lucenius, museibyrån på Åland.

Niklas Stenbäck

Sven och Vasiliki studerar sina resultat.

Sven och Vasiliki studerar sina resultat.