SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Dubbelbegravningar och benbrott på gruvkyrkogården

Under veckan har 8 gravar och 10 skelett undersökts. Två av gravarna innehåller en vuxen med ett barn placerat i fotänden av graven. Dubbelgravar har påträffats tidigare på kyrkogården, men då i kombinationen två barn (i kista) eller två vuxna (utan kista). I två av gravar kunde sannolika lårbensbrott konstateras.

En man med ett barn placerat mellan lårbenen (nederst i bild).

Anna Ölund (Upplandsmuseet) och Kristina Jonsson (Kulturmiljövård Mälardalen) en solig dag.

Brott i tre delar?

Detalj.

En mycket mycket regnig dag med besök.

Ylva Bäckström, Love Sundström, Felicia Sundström, Anne Ingvarsson Sundström och Jan-Henrik Fallgren i partytältet.